Europski parlament priznao vaping kao metodu smanjenja štete od duhana

6

Usred temelja za europski plan za borbu protiv raka, vaping, elektronske cigarete i druge alternative pušenju istaknute su kao ključne u smanjenju štete od duhana.

Zbog veze između proizvoda za pušenje duhana i raka, kao i drugih bolesti, Europski parlament je odobrio vaping i e-cigarete kao metodu smanjenja štete za smanjenje broja pušača. Odluka je donesena nakon pregleda izvješća objavljenog krajem 2021. godine.

Zastupnici Europskog parlamenta uveli su ovu potporu vapinga i e-cigareta za smanjenje štete od duhana (THR) glasovanjem u prosincu 2021. Broj glasova se sastojao od 652 zastupnika za, 15 protiv i 27 suzdržanih. Glasovanje je ratificirano 16. veljače 2022. Ovo će biti prvi značajan korak ka priznavanju vapinga kao službenog sredstva za THR.

Potvrda se temeljila na brojnim recenziranim studijama koje su zaključile da je korištenje e-cigareta i do 95% manje štetno u usporedbi s tradicionalnim metodama pušenja. Institucije koje su provele recenzije bile su neke od najboljih u Europi. Javno zdravstvo Engleske bila je jedna od zdravstvenih agencija koje su potvrdile ove studije.

Sa 700.000 smrtnih slučajeva godišnje koji se pripisuju bolestima povezanim s pušenjem samo u Europi, jasno je da smanjenje štete ima širi fokus nego samo rak. Gledajući prema smanjenju ukupnog broja pušača putem vapinga, nada je da će se masovno smanjiti šteta uzrokovana pušenjem.

Predsjednik Independent European Vape Association (IEVA), Dustin Dahlmann, dao je sljedeću izjavu o tom pitanju:

“Ovo je značajna deklaracija Europskog parlamenta, koja bi trebala uvelike uvjeriti pušače u zdravstvene dobrobiti koje prijelaz na vaping može donijeti.”

Ovaj potez ne samo da bi trebao uvjeriti pušače koji se žele odlučiti za zdraviju nikotinsku alternativu, već i smanjiti količinu nadzora pod kojom je zajednica vapinga.

Zašto je ovo važno postignuće?

Osim što će pomoći u suzbijanju shvaćanja da je vaping jednako štetan kao i tradicionalne metode pušenja, ova će potvrda imati pozitivan učinak među drugim institucijama.

“Sada potičemo druge institucije EU-a – a posebno Europsku komisiju – da to uzmu u obzir i osiguraju da politika slijedi znanost, a ne obrnuto”, rekao je Dahlmann.

Biti prva izabrana komora na svijetu koja podržava vaping na takav način mogla bi donijeti ujedinjeniji dogovor o prednostima e-cigareta i vapinga. Ovo će biti početni korak u borbi protiv nepotrebno oštrih propisa kojima je vaping bio podložan u prošlosti. Štoviše, postojanje tako jake korelacije sa smanjenjem raka i drugih bolesti povezanih s pušenjem znači da će drugi morati početi prihvaćati prednosti vapinga.

Koji su sljedeći koraci?

Nakon odluke, Posebni parlamentarni odbor za prevladavanje raka (BECA) poziva Europsku komisiju da provede procjenu e-cigareta i drugih oblika netradicionalnih duhanskih proizvoda kako bi se utvrdili njihovi mogući zdravstveni rizici. Iako je iz studija jasno da je vaping očito zdraviji od pušenja općenito, opći je konsenzus da još uvijek mogu biti nepoznate zdravstvene posljedice koje treba uzeti u obzir.

BECA-om predsjeda Bartosz Arlukowicz, a glavni zadatak je osigurati načine za smanjenje ili uklanjanje različitih čimbenika koji pridonose stopi raka, učinkovito povećavajući “otpornost EU na rak”.

Trenutno se još uvijek vodi velika rasprava oko zabrana aroma za e-cigarete. S jedne strane, okusi su navodno krivi za uvlačenje maloljetnika i nepušača u vaping. Međutim, ovdje se ne mogu zasjeniti prednosti okusa jer su oni iznimno važan čimbenik vapinga; okusi su ključni da pušači progresivno mijenjaju navike i prestaju pušiti cigarete.

Organizacije koje se bave vapingom široko vjeruju da će se ove zabrane okusa žestoko suprotstaviti napretku postignutom u smanjenju štete od duhana kroz posljedično ponovno pojavljivanje ljudi koji žele dobiti svoju dozu nikotina kroz tradicionalno pušenje. “Istraživanje utjecaja zabrana okusa pokazuje da se mnogi vaperi vraćaju pušenju kao rezultat toga”, navodi Dalhmann. “Ovo se mora spriječiti. Slažemo se da se moraju poduzeti koraci za suzbijanje neprikladnog marketinga, istovremeno prepoznajući ključnu ulogu okusa u pomaganju pušačima da prestanu pušiti.”

Zaključak

Odobravanje vapinga od strane Europskog parlamenta velika je pobjeda za globalnu zajednicu vapinga. Niže stope štete povezane s vapingom i elektroničkim cigaretama sada su službeno prepoznate kao potencijalni način za smanjenje raka i drugih bolesti povezanih s pušenjem od strane vrlo ugledne službene institucije. Ovaj korak napreduje u pokazivanju da vaping i elektroničke cigarete ne treba odbaciti, već pohvaliti zbog njihove sposobnosti smanjenja štete u pokušaju rješavanja epidemije pušenja.

Nadalje, dobivanje potpore tako istaknutog parlamenta kao što je europski omogućit će drugim institucijama na globalnoj razini da slijede taj primjer uz manje zastoja od strane suprotstavljenih frakcija. Recenzirana podrška također pruža dokaze koji pobijaju tvrdnje organizacija i regulatora protiv vapinga.

Choose your Reaction!
  • Aleluja. Napokon nešto značajno i pozitivno u prilog Vapeu.
    Nakon svih informacija o zabranama koje smo čitali do sada, ovo je fakat osvježavajuće 🙂

  • Ajde konačno nekaj pametno – vidjet ćemo kak će se ovo dalje razvijat, ako će se uopće razvijat.

Leave a Comment