SteamCraveHadronProDNA250CKit_1

Kratka prezentacija Steam Crave Hadron Pro & Titan V2

Ovo je kratka prezentacija i predstavljanje jednog od novijih MOD-ova Stream Cravea kojeg karakterizira to što je jedan od najjačih produkcijskih MODova trenutno dostupnih. Maksimalna snaga koju ovaj MOD može isporučiti je 400W

Choose your Reaction!
Leave a Comment