Nizozemska studija istražuje hipotezu o putu od vapinga do pušenja

0

S obzirom na broj izvješća u kojima se tvrdi da korištenje e-cigareta djeluje kao ulaz u buduće pušenje cigareta, sadašnja studija imala je za cilj utvrditi bilo kakvu takvu povezanost među tinejdžerima u Nizozemskoj i Flandriji.

Studija je pod naslovom “Istraživanje hipoteze o putu od e-cigareta do duhana: prospektivna studija replikacije među adolescentima u Nizozemskoj i Flandriji” objavljena u BMJ-u.

Longitudinalna studija sastojala se od 2839 na početku, 1276 nakon šest mjeseci i 1025 nakon dvanaest mjeseci. “Analize su uključivale (1) povezanost osnovne upotrebe e-cigareta i naknadnog pušenja duhana među nikad-pušačima; (2) povezanost učestalosti korištenja e-cigareta na početku i učestalosti pušenja duhana nakon praćenja; i (3) povezanost osnovnog pušenja duhana i naknadne upotrebe e-cigareta među ne-korisnicima e-cigareta”, izvijestili su istraživači.

Iz prikupljenih podataka, istraživači su zaključili da je odnos između vapinga i pušenja bio dvosmjeran. “Češća upotreba e-cigareta na početku bila je povezana s češćim pušenjem u naknadnim kontrolama. Osnovno pušenje duhana bilo je povezano s naknadnom upotrebom e-cigareta.”

Objašnjena je veza između vapinga i pušenja

U međuvremenu, nekoliko drugih studija koje se bave ovim odnosom pronašlo je objašnjenje za ovu povezanost. Nedavna studija maturanata u SAD-u pokazala je da tinejdžeri koji žude za uzbuđenjem i skloni su eksperimentiranju imaju veću vjerojatnost da će koristiti više zabranjenih supstanci, uključujući duhan i/ili proizvode za vaping.

Štoviše, istraživački tim sa Sveučilišta Michigan analizirajući nacionalne podatke o upotrebi duhanskih proizvoda među učenicima 8., 10. i 12. razreda, od 1991. do 2019., zaključio je da “gateway teorija” prema kojoj su e-cigarete ono što otvara put ka pušenju cigareta nema osnova. Prikupljeni podaci pokazuju da je dnevna stopa pušenja među dječacima iz 12. razreda rasla za 4,9% godišnje između 1991. i 1998., ali je pala za 8% godišnje između 1998. i 2006., te za 1,6% od 2006. do 2012. godine.

Štoviše, zabilježen je godišnji pad pušenja od 17% između 2012. i 2019. Ovaj pozitivan obrazac bio je dosljedan među dječacima i djevojčicama u svim razredima i za crne i bijele tinejdžere, što odgovara porastu stopa pušenja među istim dobnim skupinama.

Autor studije Rafael Meza naglasio je da s obzirom na ove podatke nema naznaka gateway efekta. “Stoga, mislim da je dobra vijest da brzo povećanje upotrebe e-cigareta još nije rezultiralo preokretom opadajućih trendova pušenja cigareta i upotrebe bezdimnog duhana, a ako ništa drugo, ti su se trendovi ubrzali.”

Choose your Reaction!
Leave a Comment