Dry hit, curenje e tekućina i kako napraviti coil

Jedan od najčešćih problema onih koji kreću u avanturu slaganja vlastitih grijača je kako točno podesiti vatu i koliko vate ide u jedan grijač.

Na žalost ovdje nema univerzalnog odgovora, svaki atomizer je individualan, u svaki se stavlja možda drugačiji promjer coila, ima ili nema kontrolu dotoka e tekućine – o svemu tome ovisi koliko ćete staviti vate.

Jedino što je univerzalno u cijeloj priči: ako stavite previše vate, previše zbijene vate – imat ćete dry hit.

Vata mora biti provučena kroz coil na način da pruža otpor no s druge strane da dovoljno lako ide kroz coil da ne “miče žice”.

Za detaljnije upute najbolje da pogledate video te doznate koliko točno vate treba staviti kako ne bi imali dry hit s druge strane da je ne bude premalo što može uzrokovati curenje e tekućine.

Choose your Reaction!
Leave a Comment