Baterije za e cigaretu

Iako samo o ovoj temi više puta pisao na različite načine, ponukan Vašim upitima dobro bi bilo ukratko ponoviti osnovne…