Aroma za e cigarete

Vrlo se često susrećemo s pojmom e tekućine, no što su zapravo arome za e cigarete i po čemu se…