Vaper Pub

Vaper social media page
cigbuttsonstreet-57a7d5ee5f9b58974a9c785b

Kako opušci utječu na okoliš

Trilijuni opušaka bace se svake godine, što ih čini “najbrojnijim pojedinačnim komadom smeća na svijetu”, prema STOP-u, organizaciji za borbu…