Duhanske e tekućine

"Rekli ste kako su ove duhanske e tekućine kao top. Ja kupio i meni je to odvratno a inače parim…