HORIZONTECH FALCON 2

Iako je Horizontech Falcon 2 odličan tank za one koji žele najveće oblake, nas je posebno kupila njegova prilagodljivost u…