Usporedba uređaja – KIWI, WENAX I SLIMS

Tekst napisala Valentina Ž. Evo pokušaja usporedbe ova tri uređaja. Uz napomenu da je to usporedba početnika koji ne barata…