Mali plavi šarafciger

Šarafciger ili kacavida, kacavida ili odvijač, odvijač ili izvijač - vrsta je ručnog alata koji služi za zavijanje i odvijanje…