Nizozemska studija istražuje hipotezu o putu od vapinga do pušenja

S obzirom na broj izvješća u kojima se tvrdi da korištenje e-cigareta djeluje kao ulaz u buduće pušenje cigareta, sadašnja…