Zašto e-cigareta ponekad pucketa?

Dragi Lastane, zašto moja e cigareta ponekad pucketa?  Ovo je normalna pojava koja proizlazi iz porasta temperature u zavojnici unutar vašeg grijača.…